Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Debat - hvordan bør vi forholde os til den kirkemusikalske tradition

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2019, s. 2

Den kirkemusikalske tradition – de uendeligt mange overleverede værker, vores syn på dem og måden vi spiller og synger dem på – er noget vi beskæftiger os med dagligt. Kirkemusikere viderefører nærmest pr. definition en tradition. Ind imellem kan det dog være godt at stoppe op et øjeblik og reflektere lidt over, hvad vi egentlig forstår ved begreberne og hvad vi stiller op med dem.

Derfor har Organistbladet bedt Mikkel Andreassen og Ulrik Spang-Hanssen, ledere af de kirkemusikalske uddannelser på hhv. Syddansk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium, Mikkel Andreassen desuden komponist, om at give hver deres bud på, hvordan vi bør forholde os til den kirkemusikalske tradition. Det er der kommet to ganske forskellige svar på, som kan læses i et dobbeltopslag på side 8 og 9.

Tradition er en berigende samtale mellem fortid og nutid, siger Mikkel Andreassen. Han ser traditionen som en fortælling om højdepunkterne i det skabende menneskes historie, og lægger vægt på, at det kun er de værker der har høj kvalitet, der er overlevelsesdygtige. Alt er ikke lige godt, og der skal bestandig træffes valg. At være i forbindelse med traditionen handler om at være modtagelig og ansvarlig overfor de umistelige værdier som allerede er skabt, og samtidig forstå nødvendigheden af at formulere noget nyt og vedkommende. Som han skarpt formulerer det: Det er bruddet med traditionen der sikrer dens beståen.

Ulrik Spang-Hanssen lægger mere blødt vægt på, at traditionen i modsætning til begreberne ”skik”, ”vane” og ”praksis” er et begreb der rummer modsætninger i sig. Den er under løbende forandring, men bibeholder alligevel noget genkendeligt. En tradition ikke blot kan, men skal rumme forskelligheder, for at blive ved med at være levende. Med dette dynamiske traditionsbegreb kommer Ulrik Spang-Hanssen frem til, at det kendetegnende for en tradition er, at den er fællesskabsdannende, og det må være lakmusprøven for udviklingen af vore kirkemusikalske traditioner.

Med deres to korte oplæg ønsker debattørerne at give bolden op til videre diskussioner, og det må man håbe sker, for det er et emne der rammer ned i selve kernen af vores arbejdsfelt. 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.