Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Inden for armslængde

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 4, august 2019, s. 20

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

Armslængdeprincippet handler om at lægge afstand til noget. I DOKS hylder vi det omvendte armslængdeprincip når det gælder forholdet mellem bestyrelsen og medlemmerne, her skal afstanden gerne være kort. Det er da også min klare opfattelse, at der fra sekretariatet, bestyrelsen og TR-korpset er en god kontakt til medlemmerne og dermed viden om, hvordan det generelt står til landet rundt.

Ved seneste generalforsamling blev bestyrelsens hovedopgave præciseret, så der i vedtægterne nu står: ”Bestyrelsen … varetager medlemmernes interesser gennem sit politiske arbejde og ved at indgå i forhandlinger”. For at kunne udføre dette hverv optimalt er det vigtigt, at der er kort afstand fra bestyrelsens bord til medlemmernes hverdag. Denne nærkontakt til den praktiske virkelighed sikres ved, at bestyrelsens medlemmer skal være erhvervsaktive inden for DOKS’ forhandlingsområde.

En styrke ved den siddende bestyrelses sammensætning er, at en skønsom blanding af alder, køn, overenskomstansatte, tjenestemænd og forskelligt geografisk tilhørsforhold er repræsenteret; hertil kommer. at nogle af bestyrelsesmedlemmerne tillige har erfaring som tillidsrepræsentanter. Når bestyrelsen og sekretariatsleder er samlet, er der således megen erfaring og viden samlet i mødelokalet - MEN vi ved naturligvis ikke alt. Det er derfor af stor værdi, når medlemmerne orienterer os om, hvad der sker lokalt og regionalt, og hvilke udfordringer der bakses med i hverdagen. Hvad medlemmerne tænker og mener, ved vi kun, hvis I fortæller os om det - og her kommer armslængdeprincippet ind. Husk at formanden eller et bestyrelsesmedlem ikke er længere væk end telefonen eller tastaturet på pc’en. Som formand er det skønt at høre jeres historier. Det kan være én der ringer, og lige vil fortælle om nogle tildelte fondsmidler der gør et projekt flyveklart. Eller det kan være én, der vil orientere om en kompliceret samarbejdsrelation med sit menighedsråd, eller en tredje der kommer med en opsang om et område vedkommende synes DOKS kunne engagere sig i. Disse samtaler fører ikke nødvendigvis til noget konkret, men gør formanden klogere og mere oplyst.

I forbindelse med at PFA og DOKS indbyder til fem medlemsarrangementer rundt i landet, er der i den nærmeste tid mulighed for at møde en repræsentant fra bestyrelsen eller sekretariatet. Det er et nyt initiativ fra PFA til faggrupper i folkekirken, og der er lagt op til en udbytterig aften, hvor man mellem andre gode programpunkter har mulighed for at få sin fagforening i tale. Her kan du uformelt møde en repræsentant fra bestyrelsen eller sekretariatet, og inden for armslængde fortælle hvad du har på hjerte, skælde ud eller sige noget om det du kunne ønske var anderledes eller det du gerne vil have mere af. Denne viden fra alle grene af medlemsskaren er nødvendig, hvis bestyrelsen skal kunne agere politisk og indgå i aftaler, der kommer flest muligt til gavn. 

Så hermed en opfordring om at tage imod invitationen ”Sæt fokus på din sundhed”. Det er et fantastisk godt tilbud til DOKS’ medlemmer, og en mulighed for at gøre bestyrelsen klogere.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.