Klumme: En luksus i mit musikerliv - tanker om kammermusik

Skrevet af Vibeke Astne.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 5

Af Vibeke Astner, organist i Mølholm Kirke, Vejle

Vores instrument kan jo det hele. Vi har et helt orkester til rådighed og spiller løs med arme og ben. Det må vel være nok? - eller er det?

Udover at være solist har sammenspil altid været en naturlig del af mit liv som musiker. Jeg har været så heldig at møde gode folk på min vej, som har haft evnen til at opmuntre og vise tiltro til, at jeg sagtens kunne spille med.

Min første musiklærer var en dygtig musikpædagog. Hun satte tidligt os små klaverelever i gang med sammenspil. Vi skiftedes til at spille klaver, marimba og diverse rytmeinstrumenter, og vi havde det sjovt sammen. Gode oplevelser, som jeg havde med, da jeg skulle starte i en anden musikskole. Her kom jeg snart i gang med at akkompagnere flere forskellige instrumentalister. Nogle af dem spiller jeg stadig koncerter med den dag i dag. Vi er forbavsende mange jævnaldrende fra den lille musikskole, der i dag er professionelle klassiske musikere.  I domkirken var jeg absolut yngste medlem af kammerorkestret. Fik lov at spille continuo til alle de store værker og ledsage koret på orgel. Sikke en tillid at vise en 14-årig.

Det er vigtigt at give unge mennesker en chance, give dem gode musikalske udfordringer og opmuntre dem til at være del af et musikfællesskab på tværs af alder.
 
Hvert år arrangerer jeg derfor en “Unge for klassisk”-koncert, hvor jeg inviterer korsangere og unge instrumentalister til at medvirke. Jeg opfordrer til sammenspil og hjælper gerne med ideer til repertoire og noder. Al den smukke kirkemusik, vi kender , er ikke nødvendigvis kendt af musikskolelærere. Vi har som kirkemusikere meget at byde ind med med det store repertoirekendskab, vi har. Jeg inviterer dygtige elever fra musikskolen, MGK og/eller et af musikkonservatorierne. Mine orgelelever deltager også med kammermusik. Koncerten er afslutningen på en korlørdag, og sognehuset summer af god energi med ensembler, der øver, mens det store fælleskor arbejder i kirken. Der medvirker også unge instrumentalister ved korets indslag. Programmet varer 1 time, og alle hører hele koncerten. Det skal være en god oplevelse både at være medvirkende og tilhører.
 
Tilbage til min egen orgelbænk. Jeg oplever det som yderst berigende at spille kammermusik. Der er rigtig megen fin musik at stifte bekendtskab med. Jeg oplever det som interessant at få kendskab til  en orgelkomponists kammermusik - eller “ikke-orgelkomponister” fra samtiden og derved få udvidet min horisont.

Der er mange dygtige orkestermusikere, som gerne vil spille kammermusik i vores skønne kirkerum. Jeg har lært meget om orglet som orkesterinstrument ved at spille sammen med orkestermusikere. Den erfaring har jeg også glæde af, når jeg laver registreringer til mine solokoncerter.

En stor del af vores arbejde som kirkemusikere består i at spille til sang – hvad enten det er menigheden eller vores kor, der synger. At arbejde kammermusikalsk med professionelle sangere er også meget inspirerende for den del af mit arbejde.

Som continuospillere er vi så vant til at spille hele tiden. Der er ikke mange pauser i vores noder. For mig var det en øjenåbner at spille med i et koncertprojekt med Slesvigske Musikkorps. Her fik jeg oplevet at være en del af orkestret, tælle takter og mærke energien i et prøveforløb med et professionelt ensemble.

Det er også interessant at spille sammen med andre kunstnere. Jeg har haft fornøjelse af at bidrage med klassisk musik til bl.a. dans, videoperformance, billedkunst og skuespil. Man får oplevet sit eget instrument fra en anden vinkel i samarbejde med andre professionelle, der ikke er musikere.

Som kirkemusiker har vi så mange kasketter. Det er dog ofte os, der enerådigt bestemmer repertoire, tempi, dynamik, frasering, udtryk - alt det spændende. Vi er skolet i at bestemme og tage ansvar. Som kammermusiker er man del af et fællesskab, der sammen finder den bedste løsning. Kammermusikken er for mig derfor en gave og en inspirerende opgave - en luksus i mit musikerliv.