Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 20

Tjek på pensionen

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
Arbejdstid, arbejdsmiljø, løn, ferie og fridage er noget af det DOKS som faglig organisation er optaget af, og noget der har betydning for medlemmernes hverdag. DOKS er dog i ligeså høj grad optaget af at sikre medlemmerne bedst muligt, når arbejdslivet ophører, hvad enten det er betinget af alder eller sygdom.

Foruden den løn vi som ansatte får udbetalt hver måned indsætter arbejdsgiver et beløb til pensionsdækning, som skal sikre os en fornuftig økonomi som pensionister. Er man tjenestemand, optjener man ret til en livslang tjenestemandspension som udbetales fra folkekirkens fællesfond, er man overenskomstansat, bliver bidraget forvaltet af et pensionsselskab, således at der er mest muligt til udbetaling, når man bliver pensionist.

Den pension vi får udbetalt som pensionister, udover den sikrede folkepension, er altså afhængig af vores arbejdsliv, og er en del af den løn vi tjener som erhvervsaktive.

I DOKS er emnet pension lige nu højaktuelt for alle medlemmer. Den 1. april har DOKS skiftet pensionsselskab til PFA pension, en aftale der er indgået i samarbejde med Præsteforeningen. Bestyrelsen forventer klare fordele for medlemmerne i form af lavere omkostninger, bedre forsikringsmuligheder og en højere grad af individuel rådgivning. Det sidste er særdeles vigtigt. Man bør nemlig nogle gange gennem arbejdslivet se nærmere på sin pensions- og forsikringsdækning. Der kan være mange relevante spørgsmål at stille i den forbindelse. Hvor tæt er man på forventet pensionsalder, har man ægtefælle og børn? Hvordan forventer man at ens efterladte er stillede økonomisk og hvordan sikrer man sig, hvis livstruende sygdom rammer en selv eller ens nærmeste? Den aktuelle lovgivning om skat og pensionsalder og de generelle økonomiske konjunkturer har også indflydelse.

For overenskomstansatte er det særdeles vigtigt at drøfte disse ting med sin pensionsrådgiver. For tjenestemænd er det kun pensionsbidrag af tillæg, der indbetales til PFA, men også her er det nyttigt at få lagt en plan. Det kan ikke understreges tydeligt nok at enhver DOKS’er lige nu bør benytte anledningen til at få kigget grundigt på sine pensionsforhold.

Kollektive pensionsaftaler indgås ved centrale forhandlinger, men det enkelte medlem har selv ansvar for at få det bedste ud af dem.

Det er ikke kun DOKS der er optaget af pensionsspørgsmål for tiden. Fremtidens pensionsdækning er også et emne i den politiske debat.  Med en forøget levetid og mindre forrentning af kapital hensat til pension bliver det en stigende udfordring at pensionsdække kommende generationer. Alderen for overgang til folkepension vil stige i de kommende år, og man forsøger på forskellig vis at belønne dem, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Tanker om en differentieret tilbagetrækningsalder for forskellige faggrupper debatteres i disse uger. Således betragtet vil akademikere kunne se frem til senere pensionering end andre faggrupper, der anses for at være tidligere fysisk nedslidte.

DOKS’ medlemmer går ofte senere på pension end folkepensionsalderen, og det vil sikkert fortsat være sådan, også når pensionsalderen øges. Er man frisk og rask er det fint og til fællesskabets gavn. Er man derimod nedslidt, fysisk eller mentalt, skal der være gode muligheder og rettigheder for tidligere tilbagetrækning. Men løsningen må være en individuel betragtning, der ser på den enkeltes behov, og ikke en generalisering ud fra hvilken faggruppe man måtte tilhøre. 

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.