Introitus - Leif Kayser 100 år

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 2

Musiklivet kan godt lide jubilæer og runde fødselsdage, også selv om der let kan gå automatreaktion i det. At runde år er, som en klog mand engang påpegede, ikke nogen personlig fortjeneste. Men jubilæumsomtaler kan dog give mening, når de giver mulighed for at drage personer frem, der ufortjent er kommet til at stå i skyggen. Det gælder i høj trad for komponisten Leif Kayser, der blev født 13. juni 1919 og i år ville være fyldt 100 år. Han hører til de mest markante danske orgelkomponister i det 20. århundrede, men ser man på antallet af opførelser og indspilninger af hans musik er det forsvindende lille, og noderne selv har indtil for nylig været svære at få fat på.

Klumme: En luksus i mit musikerliv - tanker om kammermusik

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 5

Af Vibeke Astner, organist i Mølholm Kirke, Vejle

Vores instrument kan jo det hele. Vi har et helt orkester til rådighed og spiller løs med arme og ben. Det må vel være nok? - eller er det?

Udover at være solist har sammenspil altid været en naturlig del af mit liv som musiker. Jeg har været så heldig at møde gode folk på min vej, som har haft evnen til at opmuntre og vise tiltro til, at jeg sagtens kunne spille med.

Kayser i nye klæder

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 6

Om genudgivelsen af Leif Kaysers orgelmusik

Af Jørgen Ellegård Frederiksen, organist i Bagsværd Kirke

Om Leif Kayser

Komponisten Leif Kayser ville til juni være fyldt 100 år. Siden Buxtehude har ingen dansk komponist begunstiget orglet med så mange værker som han. At Kaysers musik ikke er mere udbredt, kan skyldes flere ting, men måske især at hans musik generelt er ganske krævende, både for den udøvende og for lytteren. Men: er man først kommet på sporet af Kaysers musiks egenart, vil der åbne sig en mageløs verden af åndelig rigdom og skønhed. 1)

Commotio – en ”ny” tidlig afskrift er dukket op

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 10

Af Merete Kuhlmann, organist i Dyssegårdskirken

Carl Nielsen færdiggjorde sit store orgelværk Commotio i februar 1931.  Umiddelbart herefter var der en lille kreds af organister, som indstuderede værket og spillede det ved koncerter under private former; dels 24. april i Christiansborg Slotskirke (Peter Thomsen), dels 14. juni i Sankt Nikolaj Kirkesal (Finn Viderø), og dels Sankt Hans aften i Roskilde Domkirke (Emilius Bangert); ved alle tre lejligheder var komponisten tilstede sammen med en kreds af venner og familie. Desuden må Peter Thomsen have spillet værket igen for Carl Nielsen, eftersom denne i et brev dateret 16. juli skriver til PT: ”Det glædede mig meget at høre den Form, De nu har faaet paa min Commotio”.

En analyse af Leif Kaysers Toccata sopra "Ave Maria"

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 14

Af Niels la Cour, komponist, tidl. docent i musikteori ved DKDM, har studeret instrumentation og komposition hos blandt andre Leif Kayser

Det gregorianske forlæg 

Rigtig mange steder inden for komponisten Leif Kaysers store produktion er der en eller anden form for nærvær af gregoriansk sang. Nogle steder, som f.eks. i dette orgelværk komponeret 1980 - efter min mening et af de mest spændende danske orgelværker fra det 20. århundrede og et af Kaysers bedste - er en gregoriansk melodi det tydelige udgangspunkt og det til grund liggende tema for et forløb indeholdende en række til tider meget avancerede variationer.  

Formanden har ordet

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2019, s. 20

Tjek på pensionen

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS
Arbejdstid, arbejdsmiljø, løn, ferie og fridage er noget af det DOKS som faglig organisation er optaget af, og noget der har betydning for medlemmernes hverdag. DOKS er dog i ligeså høj grad optaget af at sikre medlemmerne bedst muligt, når arbejdslivet ophører, hvad enten det er betinget af alder eller sygdom.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.