Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Det gode arbejdsliv

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2019, s. 2

Hvad gør man for ikke at få problemer med nakke, ryg og skuldre? Og hvad gør man, hvis man alligevel får en arbejdsrelateret skade? Mange af os oplever i løbet af arbejdslivet, at kroppen i mere eller mindre alvorlig grad begynder at gøre knuder. At forebygge at det sker, og hjælpe, hvis det alligevel indtræffer, er emnet for tre af artiklerne i dette nummer.

Lotte Skands er ergoterapeut ansat i Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR), som yder konsulentbistand inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø til sogne og enkeltpersoner i folkekirken. Hun anskuer orgelspillet fra en ergonomisk synsvinkel og udpeger forskellige faktorer, man skal være opmærksom på: Den konstante brug af de samme små muskelgrupper i hænder og arme, orgelbænkens udformning og belysningen ved spillebordet, og fortæller om sine erfaringer ved konsulentbesøg på kirkelige arbejdspladser. FAR’s konsulentbistand er ofte arbejdsgiverbetalt, da den typisk finansieres over et provstisamarbejde eller via et enkelt menighedsråd.

Det er selvfølgelig også den enkeltes eget ansvar og interesse at holde krop og spillefærdighed ved lige ved regelmæssig træning. Det kan man gøre på mange måder, og hvordan det gribes an, er et personligt valg. Vi har bedt to organister, Carsten Bagge Mølholm, lærer i Alexanderteknik, og Ulla Kjærsgaard, indehaver af Pilates Aalborg, om at fortæller om deres respektive træningssystemer og deres erfaringer med hvad godt de kan gøre for livet som organist.

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, herunder problemer med mobning, blev genstand for en udførlig undersøgelse, foretaget af Oxford research og offentliggjort i oktober 2018. DOKS’ sekretariatsleder Bjørn Arberg fortæller om undersøgelsen. Den peger på, at arbejdspladskulturen i folkekirken er præget af såvel synlige som usynlige mekanismer, som det er vigtigt at være opmærksom på, herunder en ledelse, der nogle steder kan være for usynlig, og andre steder for påtrængende.

Der er også behov for at diskutere, hvad kerneopgaven i folkekirken er, og her peger rapporten på, at folkekirkens indbyggede rummelighed indadtil kan medføre konfliktskyhed i forhold til at drøfte kerneopgaver og kerneydelse. Den udbredte kultur med selvledelse i folkekirken forpligter til, hvad rapporten kalder det ”samskabende samarbejde”, og den bringer en række anbefalinger, blandt andet at kirkens personale anerkender hinandens faglige kompetencer og udviser interesse og respekt for kollegaen.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.