Klumme: Alle kan synge

Skrevet af Anne-Kari Ferenczi.

Af Anne-Kari Ferenczi , organist og leder af korskolen i Herstedøster Kirke

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2019, s. 5

Som 16-årig var mit største ønske at være pianist. Eller advokat. Jeg blev pianist. Det eneste jeg vidste med sikkerhed var, at jeg aldrig skulle være organist. Og jeg skulle under ingen omstændigheder have noget med kor at gøre, og i hvert fald ikke børnekor. Med to forældre der var pianister, organister, børne- og voksenkorledere samt klaverpædagoger, var det ikke det jeg skulle.

Det gik ikke helt som planlagt.

Da jeg for 12 år siden blev organist i Herstedøster, fulgte der også et lille børnekor med. At lære børn at synge viste sig i virkeligheden at være meget sjovt. Men der var ganske få børn i koret, og børnenes aldersspredning var for stor. Jeg havde hørt, at Herstedøster Skole ikke havde særlig meget sang, og kun stumperne af lidt kor. Alle børn kan synge, hvis de starter tidligt. Og det skulle de have lov til. Jeg fik en drøm. Jeg ville samarbejde med Herstedøster Skole om at lave børnekor. Ret hurtigt i 2007 gik jeg til skolen for at foreslå et samarbejde. Hvordan kunne vi få glæde af hinanden? Meldingen fra skolelederen var klar: Et korsamarbejde? Det behøvede jeg slet ikke tænke mere over. Men min drøm var der stadig. En novemberdag i 2017 befandt jeg mig igen på Herstedøster Skoles kontor. Skolelederen var en anden, og jeg havde i mellemtiden opbygget en velfungerende korskole, der starter med børnehavekor og slutter med ungdomskor op til 25 år. I november 2017 blev jeg – noget bedre forberedt end sidst - sendt hjem med et klap på skulderen og en opfordring til at tænke stort. Med et nyt samarbejde kunne vi tænke et korprojekt ind i skolens nye profil. Samme opfordring lød fra mit menighedsråd, da jeg præsenterede idéen om et formaliseret samarbejde med skolen. Et par måneder senere stod jeg igen på skolen, nu med en projektbeskrivelse på Alle Kan Synge. Med midler fra kommune, Statens Kunstfond og Glostrup provsti har 175 børn på 0. og 1. årgang i Herstedøster fået korsang på skoleskemaet med korleder Signe Sørensen, i tæt samarbejde med skolens lærere/pædagoger. Da projektet startede i august, var det, som om alt eksploderede om ørerne på os. Der var besøgende fra kirke-, kultur-, skolemiljøer og medier samt en kultur- og kirkeminister der kom forbi, og før det var nytår var Alle Kan Synge sammen med Orkestermester nævnt i kulturministerens drøm for 2025.

Hvad skete der lige på den skole?

For 50 år siden var skolekor og fællessang på skolerne udbredt i Danmark, ledet af musik- og sanglærere, men fællessangen og korsangen forsvandt gradvist på mange skoler. De lærere, der med et klaver kunne lede et skolekor, er gået på pension. På skolerne er musik mange steder blevet et hadefag, det allersværeste fag at undervise i, og der uddannes alt for få musiklærere.

I kirkerne blev der samtidig for 50 år siden sået et frø, der skulle vise sig at være en gave til Folkekirken. Vi organister og korledere har babysalmesang, børnehavekor, spirekor, børnekor, ungdomskor, voksenkor, korskoler, kort sagt: Korsang blomstrer med lokale ildsjæle overalt i kirkerne. Med 855 kor og 12.000 medlemmer har Folkekirkens Ungdomskor på 50 år vokset sig til Danmarks største demokratiske kororganisation, drevet af ildsjæle med kærlighed til mennesket, fællesskaberne og musikken.