Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning tilbyder ergoterapeutisk konsulent

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2019, s. 6

Lotte Skands er ergoterapeut ansat i Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning. Det er selvstændig rådgivning, som yder konsulentbistand inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø til sogne og enkeltpersoner i folkekirken. Der er tre konsulenter tilknyttede, og Lotte er den der træder til, hvis man har ergonomiske eller fysiske udfordringer.

”Mit speciale er ergonomi i forbindelse med arbejdsmiljø,” fortæller hun. ”Jeg tager ud på arbejdspladspladser og rådgiver f. eks. ved ensidigt belastende arbejdsstillinger, hvor de samme muskelgrupper bruges hele tiden. Ved orgelspil er det typisk de samme små muskelgrupper i hænder og arme der bruges. Orgelspil er stærkt opmærksomhedskrævende (syns- og hørekrævende) arbejde, hvilket er en forværrende faktor i forbindelse med ensidigt gentaget arbejde.”

En anden ergonomisk udfordring er ifølge Lotte Skands orgelbænken. ”En orgelbænk tilpasser sig ikke kroppen, men kroppen skal tilpasse sig den. På et kontor ville man aldrig bruge sådan én.”

En ting Lotte ofte påtaler er belysningen ved orglet. ”Belysningen opleves tit som gullig hyggebelysning, og det er meget uhensigtsmæssigt. Typisk er der krav om 500 lux på en arbejdsplads, men det er der sjældent ved orgler. Når lyskilden er svag, vil hjernen indstille sig på, at synet skal fungere som første prioritet, hvilket typisk vil sige, at man stikker nakken frem som kompensation for at man ikke ser så godt. Det kan give nakkespændinger. Hvis man sidder og stikker hovedet frem, skal man, udover at tjekke belysningen, overveje at få en synstest, der kan medføre at man skal have skærmbriller.”

Jo flere forværrende faktorer der er, jo kortere tid skal man arbejde med ensidigt gentaget arbejde. Ifølge Lotte Skands siger arbejdstilsynets vurderingsmodel, at man højest bør være beskæftiget med ensidigt gentaget arbejde i 3-4 timer dagligt. Ellers er der risiko for på sigt få arbejdsbetingede lidelser.

Det er det dog ikke Lottes opfattelse, at organister generelt har flere arbejdsbetingede lidelser end andre. ”Jeg hører mest om ondt i ryggen, hvilket jo næsten er en folkesygdom i dag. Tidligere fik man at vide, at man skulle hvile sig, men det er vi gået helt væk fra. Har man gener i ryggen i forbindelse med orgelspil, er det bedste man kan gøre at træne sine ryg- og mavemuskler. Også forebyggende træning er vigtig.”

Lotte Skands minder om, at hvis man har udfordringer/problemer i arbejdsmiljøet, skal det skrives ind i ens APV. Det er vigtigt, og man har som medarbejder krav på, at der gøres en indsats for at løse udfordringerne, det siger arbejdsmiljøloven. Der er derimod ingen lovhjemmel til at få behandlingerne betalt, men man kan altid spørge sin arbejdsgiver, om de vil give tilskud!

Hvis man vil i kontakt med Lotte, kan man altid ringe til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, men hvis det er større opgaver, vil det koste et honorar. Typisk tegner menighedsrådet et abonnement, hvor man får et vist antal konsulenttimer om året til rådighed. De kan bruges til mange forskellige ting, f. eks. til udarbejdelse af APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse, løsning af specifikke fysiske eller psykiske udfordringer etc., ved at en af de tre konsulenter kommer ud på arbejdspladsen. Lotte tager sig primært af det ergonomiske/fysiske, de øvrige konsulenter primært af det psykiske arbejdsmiljø.

På hjemmesiden står der desuden meget om både fysisk og psykiske arbejdsmiljøtemaer. Man kan tilmelde sig et nyhedsbrev, som kommer ca. 8 gange om året.

Fakta om Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har, sammen med Kirkeministeriet, etableret Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, forkortet FAR. Rådgivningen henvender sig både til arbejdsgivere, ledere og medarbejdere inden for folkekirken. FAR tilbyder rådgivning både i forbindelse med lovbundne opgaver som f.eks. APV, arbejdsmiljødrøftelse, og arbejdsmiljøorganisation, og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, herunder håndtering af konflikter, samarbejde og trivsel.
FAR sælger ydelser ud fra to modeller - abonnementer og enkeltopgave.

I en abonnementsordning (enten via et provstisamarbejde eller via et enkelt menighedsråd) er der forudbetalt for nogle rådgivningstimer, som kan bruges til opgaveløsning. Der være mulighed for at en konsulent fra rådgivningen kommer på besøg og rådgiver imellem 4-10 timer, alt efter abonnementstype. Derudover giver et abonnement adgang til en hotline, hvor menighedsrådet og ansatte har mulighed for at få hjælp til afklaring af spørgsmål inden for arbejdsmiljø.

Opleves der større eller mere komplekse problemstillinger, er det muligt at tilkøbe ekstra timer uden for abonnementsordningen. Det kan dreje sig om konflikthåndtering og konfliktmægling, håndtering af mobning, samarbejdsvanskeligheder, psykisk arbejdsmiljø generelt eller udviklingsprojekter, temadage, workshops, kurser etc. https://www.kirketrivsel.dk/.

God ergonomi og øvelser for organister

Som organist har man mange timers ensidigt belastende arbejde ved et orgel, der kan være medvirkende til smerter i ryg, lænd, skuldre, nakke og arme.
Derfor er det vigtigt, at du selv gør noget aktivt for at forebygge belastningsskader. Fysisk aktivitet hjælper dig til at komme dig hurtigere over rygsmerter, og det er derfor en god ide at være fysisk aktiv, hvis du gerne vil slippe af med smerterne. Rygøvelser kan være en god måde at få bugt med rygsmerter eller forebygge smerterne før de indtræffer. Det samme kan elastikøvelser mod smerter i nakke og skuldre, hvilket er videnskabeligt dokumenteret.

Lider du allerede af rygproblemer, hvor du oplever ubehag og smerte i ryggen, anbefales det, at du taler med din læge inden du går i gang med for mange krævende rygøvelser. Oplever du smerter i ryggen under en rygøvelse, skal du stoppe øvelsen og gå videre til en anden øvelse.

Ved stillesiddende arbejde ved f.eks. et orgel/klaver etc. er der begrænset bevægelse og bevægelsesfrihed. Kroppen er skabt til at være i bevægelse, og ikke til stillesiddende arbejde!

Skift derfor arbejdsstilling i løbet af dagen. Varier dine opgaver, så du f.eks. også står op ved administrativt arbejde. Indlæg mange små pauser, gå en tur og bevæg hele kroppen og få ilt til hjernen. Tag trapperne flere gange om dagen, hvis det er muligt.
Men for at passe på dig selv og din krop, da du jo skal kunne holde til mange år på arbejdsmarkedet, kan ovenstående øvelser kun anbefales.

God fornøjelse 😊
Med venlig hilsen
Lotte Skands, ergoterapeut

5 simple rygøvelser:
https://www.gigtforeningen.dk/et-sundt-liv/motion-og-traening/oevelser/ryg/

Styrketræningsøvelser for ryggen:
https://iform.dk/traening/styrketraening/styrketraeningsoevelser

4 elastikøvelser mod smerter i nakke og skuldre:
https://www.amid.dk/viden-og-forebyggelse/fysisk-arbejdsmiljoe/smerter-i-muskler-og-led/hvad-kan-i-goere/%C3%B8velser/%C3%B8velser-mod-smerter-i-nakke-skulder-og-arm-med-elastik/