Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Hvad har DOKS på dagsordenen?

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 1, februar 2019, s. 16

Af Karin Schmidt Andersen, formand for DOKS

For en måned siden bød vi 2019 velkommen, og i årets første udgave af Organistbladet er det på sin plads at reflekter over nogle af de emner DOKS vil have fokus på i den kommende tid.

I organisationen Folkekirken bør personalegrupperne være repræsenteret i alle organer, der træffer beslutninger.

Folkekirken er afhængig af sine veluddannede og engagerede medarbejdere, og deres faglighed bør inddrages. Når der nedsættes arbejdsgrupper, kommissioner og udvalg, er det rimeligt at medarbejderne sikres indflydelse, og det er nødvendigt at relevante faggrupper inddrages i tide når udvikling af nye initiativer sættes i gang. I menighedsråd, provstier og stifter skal medarbejderne sidde med ved bordet.

I det igangværende liturgiarbejde, der intensiveres når de sidste to rapporter fra biskoppernes udvalg bliver offentliggjort, er det vigtigt at kirkemusikeres fagkompetencer bliver anerkendt på alle niveauer i processen. Beslutninger der vedrører liturgi bør ske i et forpligtende samarbejde mellem gejstlige, kirkemusikere og menighedsråd. Det burde være pligtigt for menighedsråd og præster at inddrage organistens musikalske og teoretiske viden, så snart emnet liturgi og gudstjeneste er på dagsordenen.

Mange steder fungerer samarbejdet mellem menighedsråd og de forskellige faggrupper i kirken fortrinligt. Men der er stadig for mange steder, hvor det psykiske arbejdsmiljø ikke er godt nok eller helt uacceptabelt. DOKS ser eksempler på dette, og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning bliver i stigende grad anvendt af menighedsråd, der indser at der er problemer.

En undersøgelse fra sidste år undersøgte arbejdskulturen i den folkekirkelige hverdag. I lyset af konklusionerne herfra kunne man ønske sig at ledelsen på alle folkekirkelige arbejdspladser vil udvise tillid til medarbejderne og give dem tilstrækkeligt rum til at de kan udføre deres profession optimalt. Desuden er vækstbetingelserne for det gode psykiske arbejdsmiljø hjulpet godt på vej, hvis medarbejderne oplever at der er en fælles målsætning, som de hver især bidrager til fra deres faglige ståsted i respekt for hinandens faglighed. Undersøgelsen, der bliver grundigt omtalt andet steds her i bladet, er en god hjælp til at forstå de udfordringer, der skal håndteres i folkekirkens arbejdskultur.

Det er afgørende vigtigt at undervisning, kunst og kultur bliver temaer i den politiske debat frem mod det kommende folketingsvalg. Institutionerne inden for disse områder har i de seneste år været nødsaget til at forringe kvaliteten af deres egentlige opgaver pga. af vedvarende krav om besparelser. En afskaffelse af 2 prc.-besparelserne er et skridt i den rigtige retning. Uddannelses- og kulturinstitutioner skal være sikret en økonomi til drift og udførelse af basale kerneydelser så de kan koncentrere sig om at uddanne på højt niveau og drive kunstnerisk virksomhed med høj kvalitet.

Kulturen er basis for alt andet i vores samfund, det er her vi diskutere grundlæggende etiske holdninger, det er her vi undres, det er her vi uddannes og dannes, og det er her kriterierne for al prioritering i samfundet er forankret. Derfor har det fatale konsekvenser, hvis disse områder er udsultet.

For de offentligt ansatte var den største erfaring omkring OK18 at sammenhold giver resultater. Det skal vi bygge videre på i fællesorganisationen AC, og med vores overenskomstpartner Organistforeningen.

Alle i DOKS ønskes et godt 2019.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.