Introitus

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2018, s. 2

Spids ørerne

På DOKS’ årskursus i Odense i april besøgte deltagerne Syddansk Musikkonservatorium og overværede blandt andet en undervisningstime med lektor Hans Mydtskov, som underviste en gruppe studerende i rytmisk hørelære. Det var inspirerende glimt man fik af Hans Mydtskovs pædagogiske metodik og de studerendes høje niveau, og vi har derfor bedt ham om at give en nærmere indføring i sin pædagogik.

I sin artikel om rytmisk hørelære, der sagtens kan anvendes også i en mere traditionel ”klassisk” sammenhæng, definerer Hans Mydtskov hørelære som en måde at opgradere sin musikalske bevidsthed på. Den genererer redskaber, man kan arbejde med som udøvende og skabende musiker. Foruden de traditionelle tre parametre harmonik, rytmik og melodik arbejder han med et ekstra element: Hukommelse. At træne sin hukommelse er blevet endnu vigtigere i dag, hvor alle har let adgang til massevis af informationer via smartphone.  Noget af det der imponerede ved hans undervisning var de studerendes færdigheder i at synge stadig længere forløb efter hukommelsen. Af andre ting man kan læse i artiklen er, at Hans Mydtskov arbejder med solmisation snarere end traditionel intervaltræning. Den rummer også links til omfattende øvelsessamlinger.

Desuden kan man læse en beretning fra kirkemusikskolernes konference i Vestervig i september, hvor de nye strategier for de tre skolers fremtid blev fremlagt. Der er også udarbejdet handlingsplaner, både en fælles og individuelle for de enkelte skoler. Det er den meget vigtige rekruttering og uddannelse af kommende organister, der skal understøttes.

DOKS er medlem af European Conference for Protestant Church Music. Det er en forening af protestantiske kirkemusikere, der rækker ud over de nationale kirker og laver et forum for erfarings- og vidensudveksling mellem landenes kirkemusikere. I år blev ECPCM’s konference afholdt i Litauen, hvor den protestantiske kirke er en lille minoritet i et land domineret af den romersk-katolske og ortodokse kirke. Poul Skjølstrup Larsen beretter om mødet med landets musikalske traditioner og de udfordringer de protestantiske kirkemusikere i Litauen står over for.

Og så er december jo advents- og juletid. Tine Fenger Thomsen, rektor for Vestervig Kirkemusikskole, har på opfordring givet sig i kast med klummeskrivning, og reflekteret over at julens glæde kan indfinde sig i omstændigheder man ikke lige forventede. Og i sine formandsord taler Karin Schmidt Andersen om vigtigheden af at afstemme sine forventninger til juletiden, ikke blot med sine omgivelser, men også med sig selv.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.