Kirkemusikskolerne opruster med konference og nye handlingsplaner

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2018, s. 10.

Vestervig Kirkemusikskole stod i september for en konference om fremtidens kirkemusikskole i forlængelse af den omfangsrige rapport ”Kirkemusikskolernes fælles strategi og vision 2017”. Deltagerne var fortrinsvis lærere og ansatte ved landets tre kirkemusikskoler, som sammen med udvalgte interessenter fik faglige input i form af foredrag, oplæg og gruppedebatter.

Således talte formanden for Vestervig Kirkemusikskole, biskop Henning Toft Bro, om rekruttering til uddannelserne og samarbejde med de kommunale musikskoler med henblik på at interessere eleverne for orglet. Han gik ind for øget samarbejde mellem kirkemusikskolerne, dog ikke fælles ledelse og rektor; den lokale forankring er vigtig. Men gerne koordinering af aktiviteterne og samarbejde på bestyrelses- og ledelsesniveau. Han opfordrede menighedsrådene til at understøtte rekruttering og uddannelse af kommende organister, hvilket kan gøres for forholdsvis små midler. Orglets stilling er ikke truet, men udfordret.

Hans Chr. Hein, rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole, pegede på at kirkemusikskolerne fungerer som videnscentre, især i lyset af at universiteternes musikvidenskabelige institutter ikke har fokus på kirkemusik i samme grad som tidligere.

Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, talte om ordenes betydning for debatten. Kirkemusik og kirkens musik er ikke det samme!. Nye genrer og måder er der allerede. Autorisation gælder kun ordene, ikke musikken, som er frit stillet. Beslutningerne skal tages lokalt, og det lægger ansvaret ud til de enkelte fagpersoner.
Kirkeminister Mette Bock inviterede til debat om salmesang, både fagligt og folkeligt. Hun gik ind for bevarelse af tre separate kirkemusikskoler, og slog til lyd for rummelighed for andre måder at gøre tingene på. På god liberal vis havde hun tillid til, at man lokalt kan træffe de bedste beslutninger.

Efterfølgende har de tre kirkemusikskoler udsendt både en fælles og individuelle handlingsplaner. Den fælles handlingsplan fokuserer på de overordnede målsætninger SYNLIGHED – REKRUTTERING - LEDELSE OG ORGANISERING - ØGET ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE– ØGET PÆDAGOGISK SAMARBEJDE - SAMARBEJDE MED MENIGHEDSRÅD– FREMTIDENS KIRKEMUSIKER - UDDANNELSERNES INDHOLD – UNDERVISNINGSFORMER.

Øget tilstedeværelse på digitale platforme er etableret i 2018 i form af uddannelsesportalen Studentum.dk.  Også de tre skolers Facebook-sider og skolernes fælles hjemmeside opgraderes.

Skolerne har fokus på udviklingen af nye tiltag for at udvikle uddannelsestilbuddet til mulige ansøgere med andre musikalske forudsætninger. Der rækkes ud efter nye fagligheder, men uden at give køb på basisfagligheder og orglet. Disse nye tiltag tages med ved kommende revisioner af studieordningerne.

På ledelsesplanet etableres fra og med efteråret 2018 et dialogforum med bestyrelsesformænd og rektorer. Her skal man bl.a. drøfte strategisk ledelse af fælles anliggender.

Udover regelmæssige rektormøder vil der hvert andet år blive afholdt fælles bestyrelsesseminarer, men det er fortsat de enkelte bestyrelser der træffer beslutninger.
Fra 2019 undersøges perspektiverne i fælles kursustilrettelæggelse samt i fælles ansættelse af spidskompetence inden for økonomi og kommunikation. Der arbejdes med de perspektivrige E-læringsprojekter, særligt i de teoretiske fag, hvilket kan være en fordel når der er større geografisk afstand mellem lærer og elev.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.