Formanden har ordet

Skrevet af Karin Schmidt Andersen.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 6, december 2018, s. 14.

Afstemte forventninger

En noget slidt kliche hævder at forventningens glæde er den største. Alle har erfaret, at den tid man var i forventningens glæde varede længere end den tid, hvor man glædede sig over at se forventningerne opfyldt.

Desuden kan forventninger være skruet så højt op at de er umulige at opfylde, eller være så udefinerede at det fører til frustration, og så er der faktisk ikke meget at glæde sig over.

Især ved juletid er luften ladet med forventninger, og vi kirkemusikere mærker det årlige forventningspres stige i takt med at decemberdagene går.

Forventningspresset kommer først og fremmest fra os selv, men bestemt også fra præster og kirkens ansatte. Tilstrømningen til kirkerne er stor, og alle vil yde deres bedste. Hver kirke har sine egne traditioner, og det synes som om aktivitetsniveauet stiger år for år. Et væld af skolegudstjenester, julekoncerter, musikgudstjenester, krybbespil, børnegudstjenester og juleafslutninger har fundet sted inden vi når til selve juleaften og de traditionelle helligdage. Organisten og korlederen er naturligvis involveret i det hele, for musikken og sangen er om noget en markør for julens budskab. Det kræver faglighed, forberedelse og omtanke når opgaverne er så forskellige. Kerneopgaven, at formidle adventstidens og julens budskab, er den samme, men målgrupperne og rammerne hvori det sker, er i sandhed mangfoldige.

Menighed, koncertpublikum og alle brugere af kirken har en forventning til kirkens julemusik og det særlige den kan udvirke. Som udøvende musikere ved vi, at vi ikke bare kan sætte musikken på repeat og gøre som sidste år og året før, vi er nødt til at genopfinde den igen og igen. Vi vil gerne sprede julestemning, men det må ikke blive behagesygt eller ligegyldigt, der skal være noget på spil. Vi står på en solid musikalsk grund, hvor der er meget at øse af og finde inspiration fra når julen anno 2018 skal tone i landets kirker. Hver enkelt må på sit sted med de resurser der er tilgængelige og i de samarbejdsrelationer man indgår i træffe sine valg.

I den proces er det nyttigt at få afstemt forventningerne.  Der er indlysende stor forskel på børnehavens juleafslutning og en midnatsgudstjeneste julenat. I hvert tilfælde er det dog vigtigt at præst og organist har været i dialog om hvordan tjenestens udtryk skal være. Organisten har naturligvis ansvaret for valg og udførelse af musikken, præsten for valg af salmer og det talte ord. Inden for disse rammer må man i dialog om forventningerne til tjenesten, og vende hvad der kan være relevant. Hvad enten emnerne er klaver eller orgel, sange eller salmer, organistens improvisation over gregoriansk tema eller præstens meditationer over begrebet hjemløshed, så er det vigtigt at vi kender hinandens forventninger og i tide kan afstemme dem.

Hvis dialogen og forventningsafstemningen mangler, går vi galt af hinanden - også i kirken. Præst, menighedsråd og kirkemusikere bliver nødt til at udvise fælles tillid og respekt for fagligheder. I anerkendelse af vore forskellige udgangspunkter må vi finde ud af at samtale, og i fælles forståelse stille høje forventninger til hinanden og os selv. Kun således kan vi udføre vore kerneopgaver.

Glædelig advents- og juletid.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.