Salmedatabasen er nu i fuld funktion – hvad kan den bruges til?

Skrevet af Mikael Garnæs.

Se artiklen, som den blev trykt i Organistbladet nr. 2, april 2018 - s. 12

Hvis man søger at få overblik over den enorme mængde af nye salmer, der har set dagens lys siden fremkomsten af den autoriserede Den Danske Salmebog i 2002, er der hjælp at hente på den hurtigt voksende hjemmeside http://www.salmedatabasen.dk/. Efter den spæde begyndelse i 2017 er nu over 1300 salmer tilgængelige. Salmerne vises med tekst, node-pdf og kommentarer, og de nyere melodier kan høres i en akustisk klaverindspilning. Man kan søge på salmerne efter søn- og helligdag, tema, stikord, årstid, salmedigter, anvendelse, skriftsteder, fritekst og meget mere.

Det har været gratis at bruge Salmedatabasen i opstartsfasen, men fra januar 2018 er der indført abonnement til betaling af drift, videre udvikling og honorar til kunstnerne.

Blandt initiativtagerne til projektet er sognepræst Morten Skovsted, der fremhæver, at det væsentlige ved hjemmesiden er, at der sker en bedømmelse og sortering af materialet ud fra kvalitets- og relevanskriterier.

”Det bliver for enhver salmeinteressereret, men nok især et arbejdsredskab for præster, som af gode grunde kan have behov for vejledning i rejsen gennem mængden af salmer. Hver for sig bliver salmerne kommenteret, og de får tilknyttet tags, der peger på bibelsteder og søndage i kirkeåret, men også på særlige emner – forladthed, ensomhed, tab eller andre temaord.”

Præsterne Holger Lissner og Morten Skovsted samt skiftende salmevælger-gæstepar (præst og organist) vil lave salmeforslag til søndagsgudstjenester efter begge tekstrækker. Musikerne opfordres til at udvælge og kommentere melodier samt gudstjenestemusik, så der også vil blive fremlagt og argumenteret for gennemtænkte, musikalske valg til en given søndag.

Sognepræst og organist Mads Djernes fremhæver, at også organister vil kunne have gavn af hjemmesiden. Salmedatabasen viderefører nemlig traditionen for at man kan have flere melodier til samme tekst, heriblandt også de nyeste, og dermed videreføres også diskussionen om forholdet mellem salmetekst og -melodi. Til hver melodi ligger der akustiske klaverindspilninger, så det vil være muligt for præster og andre, der ikke spiller eller læser noder, at lytte. At dette kan foregå på samme platform letter samarbejdet omkring salmevalg for præst og organist, fordi man blot kan referere til indholdet på salmedatabasen.

”Ved at have tekst, node og lyd samt kommentarer opstillet ved siden af hinanden er det enkelt at danne sig indtryk af salmen som helhed. Desuden er det for musikeren nærliggende også at orientere sig i teksterne og kommentarerne til dem for at få et indblik i tekstens opbygning og eventuelt væsentlige vers, som kan fremhæves ved hjælp af akkompagnementet,” siger Mads Djernes.

En underside på hjemmesiden indeholder artikler om salmer, salmedigtere og andre emner med relevans for salmerne og salmedatabasen.
Brande Kirke er blandt de sogne der har tegnet sogneabonnement på Salmedatabasen. Kirkens organist Irma Andersen fortæller, at det endnu er begrænset, hvor meget kirkens præster, organister og kirkesangere har benyttet den, men at en af præsterne fremhæver artiklerne, som ”hymnologisk kan gøre os klogere på, hvad salmesangen egentlig tjener til, og hvordan den gør fyldest". Selv tror Irma Andersen, at hun vil bruge Salmedatabasen til at få nye idéer til, hvad hendes kirkekor skal synge under altergang og som motet ved specielle gudstjenester, f. eks. for børn og unge. Hun vil også gøre brug af mappen med artikler.

 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.