Talentudviklingsprojekt for orgelelever i Midt-, Vest- og Nordjylland

Skrevet af Mikael Garnæs.

16. september mødes et nyt hold unge orgelelever for første gang på Vestervig Kirkemusikskole for at tage hul på et stort anlagt talentudviklingsprojekt, der skal styrke fødekæden i dansk kirkemusik. Vestervig Kirkemusikskole har fået 160.000 kr. af diverse fonde til at tilrettelægge et forløb for unge orgelstuderende, der skal løbe i skoleåret 2017-18. Forløbet ledes af organist Lars Rosenlund Nørremark.

Kirkemusikskolerne har både bredde og talenter, som i sportens verden, fortæller rektor Tine Fenger Thomsen. For cirka et år siden tog hun kontakt til en række fonde med henblik på at skabe muligheder for at videreudvikle gruppen på ca. 16-25-årige studerende, der udviser et særligt talent. De fleste kommunale musikskoler har allerede tilsvarende talentprogrammer (talentcamps mm.), og der er et åbenlyst behov for talentpleje og fødekædeudvikling inden for organistverdenen. Det er nu blevet en realitet, takket være bidrag fra Statens Kunstfond, A.P. Møllers Støttefond og Region Nord.

Udvælgelsen af deltagerne sker i samarbejde med kirkemusikskolens hovedfagslærere. Desuden er der mulighed for, at andre unge orgelelever, f. eks. fra musikskolernes MGK, kan optages. Det bliver en broget skare, hvor nogle vil være længere fremme i deres uddannelse end andre, men hvor fællestrækket er udviklingspotentiale. Målet er, at de skal opmuntres til en videre karriere, evt. med professionelt sigte, og der skal skabes en bro til konservatoriet.

Lars Rosenlund Nørremark forklarer om den pædagogiske nytænkning i fødekædearbejdet, at det nye forløb kører i flere forskellige spor:

7 lørdagsskolearrangementer, som bygger videre på et koncept Lars Rosenlund Nørremark tidligere har afprøvet på MGK. Det er inspirationsdage med foredrag, workshops (om f. eks. improvisation, akkompagnement, artikulation, dansk orgelbygning) eller udflugter. Her kræves der ingen eller kun lidt forberedelse for deltagerne.

Et forløb med E-learning, hvor de studerende hjemme ved computeren kan logge ind når de har tid, og se indspillede videoforløb. De skal løse opgaver, og får dem rettet af læreren. Som tema for dette forløb er valgt Messiaens La Nativité du Seigneur, som vil blive behandlet ud fra forskellige teoretiske og praktiske vinkler. Som lærere ved dette forløb fungerer Birgitte Søndergaard (teori) og Ivan Olsen (hørelære).

Talentudviklingsprojektet er udelukkende eksternt finansieret, og det er magtpåliggende for Tine Fenger Thomsen at understrege, at der ikke går noget fra skolens ordinære undervisning. ”Vi fortolker begrebet talent bredt”, siger hun.  Forløbet skal være til inspiration for eleverne og skal præsentere de forskellige aktiviteter for de vordende organister Desuden er der tale om et brobygningsprojekt, hvor de studerende møder DJM.

Tine Fenger Thomsen håber, projektet hen ad vejen kan blive permanent, og måske også udbredes til sangere, hvor behovet for talentudviklingsarbejde er lige så stort som hos organisterne.