Fremtidens organister i Danmark

Skrevet af Mikael Garnæs.

Else-Marie Kristoffersen

Højt uddannede kirkemusikere er, om ikke en truet art, så i hvert fald en faggruppe med et højt aldersgennemsnit og en sparsom tilvækst af nye kræfter. Sådan har det været i en del år, og derfor stod DOKS under den nyligt overståede Copenhagen International Organ Festival som arrangør af en konference, der satte fokus på rekrutteringen til konservatoriernes kirkemusikeruddannelser.

Omkring et halvt hundrede interesserede var mødt op til konferencen, som Det Kongelige Danske Musikkonservatorium lagde lokaler til. Philip Schmidt-Madsen, formand for DOKS’ uddannelsesudvalg, var ordstyrer gennem en dag, der handlede om vejen til konservatoriestudiet og kandidatgraden i kirkemusik. Han understregede indledningsvis, at vi har et fælles ansvar for standens fremtid, herunder arbejdet med børn og unge.
Børns første kontakt med orglet sker som regel ved et tilfælde. Else-Marie Kristoffersen, organist ved Fredensborg Slotskirke, talte for, at der skal skabes miljøer, hvor de unge trives, og hvor ”tilfældighederne” kan opstå. Hun arbejder i Skoletjenesten og har sammen med en skuespiller skabt gadeteaterforestillingen ”Sorrig og Glæde”, der har givet mange børn en positiv oplevelse af kirke og orgelmusik. Det er indpakningen, der gør forskellen. Hun opfordrede til at tænke nyt og tage udgangspunkt i børnenes situation.

Henrik Skærbæk Jespersen fortæller om orgeleleverne i Haderslev Drengekor

Henrik Skærbæk Jespersen, Haderslev Domkirke, kunne berette om en succeshistorie med børn, der er indfanget af kirkemusikken. I Haderslev Drengekor modtager alle sopranerne individuel sangundervisning, nogle drenge også klaverundervisning. Der er skabt et ”lektiecafé”-miljø i en særlig bygning, hvor drengene efter skoletid fordyber sig i musik og skolearbejde. Drengene involveres i mangfoldige funktioner i kirken, lige fra bladvending til spil ved plejehjemsgudstjenester.
Mads Bille, Herning Kirke, har gennem alle sine år som leder af Herning Kirkes Drengekor haft orgelelever fra koret, som oftest to ad gangen, så de kan konkurrere og støtte hinanden. Han begynder først at undervise dem i orgel, når de kan nå pedalet. Også han lagde vægt på at give eleverne vikarjobs af stigende ansvar i takt med deres udvikling.
Christina Beltoft Mortensen, Nørre Tranders Kirke, berettede om Kulturskolen i Aalborg, et fondsfinansieret projekt, der tilbyder gratis orgelundervisning for klaverelever. Man bruger nordmanden Bjørn Ulvedalens orgelskoler. Hun efterlyste et netværk af orgelundervisere, og gjorde i øvrigt opmærksom på, at der er forskel på tonen og metodikken i drenge- og pigekor! Også selvom ikke alle kan eller skal ende som DOKS’ere, er det et ubetinget gode at introducere børn og unge for klassisk musik.
Katrine Immerkjær Kristiansen, Brøndby Strand Kirke, fortalte om sit arbejde med Orgelklubben. Hun er landskoordinator for børn og unge under Sjællands Kirkemusikskole og underviser selv i Enghave Kirke i det store Vesterbro Sogn. Hun mener sagtens, at børn kan begynde i 5 års alderen. I den alder har de ingen fordomme – det er kun vi voksne, der tror at børn finder orglet kedeligt. Det synes de ikke selv, når de møder det. Katrine talte for et blivende samarbejde med de kommunale musikskoler. Klaverlærerne er undertiden, og forståeligt nok, ikke begejstrede for at afgive deres bedste elever til orgelundervisning, men der bør ikke være tale om et enten-eller. Også organister har brug for at spille godt klaver! Hun talte for, at der oprettes organiststillinger, hvor undervisning af børn er en del af stillingsindholdet. På den måde vil også menighedsrådene få medejerskab til orgeleleverne.
Kirkemusikskolerne, det næste trin i organistuddannelsen, blev repræsenteret af Tine Fenger Pedersen, rektor for Vestervig Kirkemusikskole. Hun kunne fortælle, at Thisted provsti i de seneste år har finansieret et undervisningsforløb på ti gange, som nu er selvkørende med en koordinator ansat af provstiet. Flere elever er gået videre på kirkemusikskolen. Hun talte desuden for, at kirkemusikskolerne bør opprioritere talentarbejdet blandt unge elever med potentiale til en videregående uddannelse. Vestervig Kirkemusikskole har i samarbejdet med Det Jyske Musikkonservatorium oprettet en talentklasse, som man gerne vil opprioritere for fremtiden.
Ole Brinth, rektor for Sjællands Kirkemusikskole, formulerede en positiv vision om traditionstabet. Vi har i dag ingen fordomme at kæmpe imod, kun uvidenhed, og den kan vi gøre noget ved. Orglet og kirkemusikken skal tales op. Kirkemusikskolerne skal blive bedre til at være brobyggere til konservatorierne, gerne i form af et formaliseret samarbejde.
Efter disse orgel- og musikmennesker kom arbejdsgiverperspektivet på banen i form af den budgetanalyse af kirkemusikskolerne, som kirkeministeriet lavede i 2015, og som blev præsenteret af Anne Sophie Wiese fra Kirkeministeriet. I sit sigte går analysen langt ud over titlen og handler dybest set om folkekirkens fremtidige behov for kirkemusikere.
Analyserne viste organisternes geografiske og aldersmæssige fordeling. De studerende på kirkemusikskolerne har et højt aldersgennemsnit, og også inden for gruppen af DOKS-organister er der mange i aldersgruppen 50-55. Det betyder, at der inden for overskuelig tid vil være en del DOKS-organister der går på pension. Man ser også tendens til, at kirker og sogne går sammen om at ansatte en fuldtidsorganist og efterspørger en højt uddannet kirkemusiker, så der er behov for kandidatuddannede organister mellem 40-45 år.
Professor Bine Bryndorf, DKDM, efterlyste små øveorgler til brug for kommende generationer af orgelelever – måske var her et felt, hvor man kan samarbejde med orgelbyggerne? Det mente Mads Bille til gengæld ikke var så hensigtsmæssigt, hans erfaring var at det var det store orgel og det levende miljø omkring kirkerne der var den store attraktion.  Han opfordrede til dannelse af en tænketank af kirkemusikere, præster og menighedsråd til at skabe et krydsfelt for diskussion af kirkemusikkens fremtid. Charlotte Muus Mogensen, Store Heddinge Kirke, understregede vigtigheden af god kontakt til præster og menighedsråd, også for at holde disse fast i ideen med orglet som kirkens instrument.   Anna Sophie Wiese påpegede, at der er behov for at kirkemusikere og DOKS-organister i alle relevante sammenhænge kommer på banen og gør opmærksom på, hvilke kompetencer og ressourcer de råder over.
DOKS’ formand Karin Schmidt Andersen lukkede og slukkede konferencen med en tak til de mange deltagere og tilhørere for et godt møde.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.