Det mindre Orgel

Skrevet af Niels Rabølle.

Spillebordet på orglet i Hvalsø med Bo Grønbechs præludier

Konference arrangeret i samarbejde mellem domorganist og orgelkonsulent Kristian Olesen og Sjællands Kirkemusikskole d. 31. oktober i Roskilde.

”Landsbyorglets muligheder” – Ekskursion
Dagen startede med ekskursion til 3 orgler på Holbækegnen. I bussen bød rektor for Sjællands Kirkemusikskole Ole Brinth velkommen, og Kristian Olesen berettede om, at han som orgelkonsulent oplevede at menighedsråd besluttede at anskaffe digitale orgler.

Det kan de, fordi disse falder ind under begrebet ”mindre, flytbare orgler”. Når orgelkonsulenten kommer ind i billedet, er det ofte, når beslutningen er taget, og man opdager, at det digitale orgel fylder mere end man troede. Nu vil man så gerne af med pibeorglet på 1 man. Menighedsrådene begrunder det også med, at de ikke kan skaffe organister, hvis ikke der er 2 man. og ped.
De orgler, der skulle besøges, var valgt pga. af konkrete sager. Til ekskursionen havde man bedt Bo Grønbech om at komponere 8 små præludier, som skulle kunne spilles på et manual uden pedal. Det er der kommet nogle dejlige og meget forskellige præludier ud af, som ikke er bundet til en bestemt orgeltype (Forlaget Mixtur).
Første stop var i Holmstrup, en stor 3-skibet landsbykirke, hvor Kristian Olesen præsenterede det romantiske Th. Frobenius-orgel fra 1927, 8 stemmer, 1 man. og ped., pneumatisk. Orglet gjorde glimrende fyldest og er blevet reddet.
Derefter gik turen til Tuse, en noget mindre kirke med flotte kalkmalerier. Orglet er bygget af Poul-Gerhard Andersen 1990, 6 stemmer, ped. Her var det Sven Verner Olsen, der præsenterede. Orglet indfriede det det skulle. En del fandt det lidt anonymt.
Sidste stop var Hvalsø, hvor der er arkitektonisk sammenhæng mellem inventar og orgel. Charlotte Dagnæs-Hansen præsenterede orglet, Knud Olsen 1887, 7 stemmer, man. Et fantastisk fyldigt klingende instrument. Her er historien netop, at der ikke er plads til det nye digitale orgel, hvorfor man ville af med det gamle. Det er reddet, og det digitale  placeredes andetsteds i kirken.

Ekskursionsdeltagerne i Holmstrup Kirke

”Instrument, repertoire og pædagogik” – Paneldebat i Konventgården
Kristian Olesen var ordstyrer ved debatten med tre emner, hvoraf ”instrument” kom til fylde rigtig meget, ”repertoire” og ”pædagogik” noget mindre.
Kristian Olesen ridsede udviklingen på landet op fra harmonium til orgel af svingende kvalitet, udskiftning af de ringeste, og frem til ønsket om 2 manualer. Han kritiserede kirkemusikskolernes eksamenskrav og studieplaner, som fremmer holdningen, at man ikke er en rigtig organist, hvis ikke man har 2 manualer og pedal. Det er en god disciplin at lære at spille melodispil, men det er ikke særlig godt for salmesangen. Desuden nævnte han det store manualiter-repertoire og glædede sig over Bo Grønbechs præludier. Endelig beskrev han den kgl. bygningsinspektørs, Nationalmuseets konsulents og sin egen rolle som orgelkonsulent med betoning af, at de var menighedsrådenes hjælpere. I øjeblikket er situationen omkring digitale orgler sælgers marked.
Professor Hans Davidsson pointerede, at et-manualers orgler kan være udmærkede til liturgisk orgelspil. Han fortalte om sit første møde med et historisk orgel på 1 manual, et 4’-værk, som havde været en åbenbaring. Han fremhævede, hvordan den syngende principal havde betydning for både renæssancens vokalinspirerede polyfoni og romantikkens sangorgel. Det vigtigske ved et nyt orgel er god klang, og gerne en god syngende principal.
Charlotte Dagnæs-Hansens erfaring er, at det drejer sig om at finde ind til hvert orgels sjæl. Sven Verner Olsen er opvokset i Haraldsted, og savnede her som yngre fuldt omfang i manual og pedal, men fandt ved senere besøg at klangen var bedre end i mange andre orgler.
Menighedsrådsmedlem Bodil Therkelsen opfordrede menighedsrådene til at benytte konsulent fra starten. På Landsforeningen af Menighedsråds møder er der altid sat digitale orgler op, som kan både barok og Notre Dame. Her spørger hun de imponerede menighedsråds-repræsentanter, om de virkelig vil have lyden af Notre Dame i deres lille landsbykirke. Vi skal dog også tænke på nutiden, som stiller nye krav.
Der var enighed om, at pibeorgler er bedre end digitale orgler. En enkelt fandt, at man udmærket kunne have et enkelt digitalt register sammen med pibeorglet. Når det blandes, høres det ikke så meget. Kristian Olesen gav udtryk for, at litteraturen for et manual samt manualiter-salmespil fyldte for lidt i PO-uddannelsen, og også på konservatorierne. Der blev mindet om at kirkemusikskolerne er en del af fødekæden.
Om aftenen var der koncert med Hans Davidsson – barok, Mendelssohn og Arvo Pärt på landets mindste domkirkeorgel.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.