Klumme - Børn, musik, kirke

Skrevet af Mikael Garnæs.

Tidligere var det en selvfølge, at skolebørn havde et kendskab til folkekirken, og at de fik undervisning i musik og sang. Det er det ikke mere. Alt for mange børn har ikke noget forhold til det at synge, og folkekirken står heller ikke centralt i det gennemsnitlige skolebarns bevidsthed, for nu at udtrykke det pænt. Der er meget at indhente.

Derfor er der særlig grund til at henlede opmærksomheden på et spændende projekt, som Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester udbyder skoleåret 2015/16 til alle 1.-3. klasser på landets grundskoler. Projektet, der hedder ”Lydspor – leg med lyd i bibelske fortællinger”, skal give eleverne en oplevelse af, at kirkeorglet og musikken i almindelighed kan formidle og levendegøre de store, enkle grundfølelser, og relatere dem til bibelske fortællinger. Projektet er flerdelt og begynder med en animationsfilm om en dreng, et orgel og et eksistentielt dilemma. Det fortsætter med besøg i den lokale kirke for at høre, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, tristesse og eufori. På skolen skal eleverne derefter arbejde videre med udvalgte bibelfortællinger, som tematiserer en række tilværelsesspørgsmål.

På en it-platform udviklet til projektet skal eleverne i sidste del af projektet sammensætte orgelmusik og reallyde, så de i lyd kan formgive f.eks. hvordan Jonas havde det i hvalfiskens bug, eller hvilken stemning der var, da den lamme blev helbredt i Kapernaum.

Konsulent Lene Bækhøi fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester vil fortælle om projektet på DOKS’ årsmøde i Silkeborg. Men allerede i dette nummer af Organistbladet kan man læse om dette tiltag, der skal gøde jorden for at børnene får et nærmere forhold til kirke og orgel. De lokale organister er tænkt med i projektet som vigtige partnere. Der er udarbejdet redskaber til, hvad man kan gøre i situationen, hvor ens kirke er fyldt med børn der skal have noget med hjem. Og man kan kun opfordre DOKS’ medlemmer til at gå aktivt ind i dette samarbejde.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.