Om 1600-tallets tastemusik: stil, genre, stylus phantasticus.  Præludium, præludium og fuga

Af Kai Ole Bøggild, organist ved Kristkirken, København

I sit teoretiske skrift ”Dialogo della musica antica e moderna” (1581, 2/1602) lader Vincenzo Galilei forstå, at ars perfecta, symbolet på en højere orden – Josquins og Palestrinas vokalkontrapunkt – er uanvendelig til den nye monodiske stile rappresentazione, karakteriseret ved dramatisk-lidenskabelig recitation og metrisk, tekstnær deklamation med sigte på og stræben efter mirabile effetti. – Kunstarterne stod i begreb med at sætte sig i de menneskelige lidenskabers tjeneste (se ill. 1: Caravaggio).

Axel Madsen 100 år

Af Kim Thinggaard, organist ved Bethlehemskirken i København, og Morten Hinz, tidligere Dragør kirke

Axel Madsen - et af fyrtårnene inden for nyere dansk kirkemusik - ville være fyldt 100 år den 2. september. Axel Madsen sad i DOKS’ bestyrelse 1961-1978, heraf de tolv år som formand, hvor han var med til at skabe betydelige landvindinger for organisterne. Fra 1962-67 var han redaktør for Organist-Bladet, som det hed dengang. Han var desuden komponist, især af kirkelige korværker. Men han var frem for alt kirkemusiker med stort K, og blev i den egenskab en læremester og inspirator for ikke så få unge organister.

Uddeling af DOKS’ Gramex-midler

Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Gramex-midlerne indsendes inden den 15. september 2015 til det indstillende udvalg for DOKS’ Gramex-midler, Vesterbrogade 57, 1. th., 1620 København V. Af hensyn til indberetning til skattemyndighederne skal cpr-nummer eller SE-nummer oplyses ved ansøgningen.

Ansøgningsskema bedes benyttet. Det fås ved henvendelse til DOKS’ sekretariat, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 33 79 16 85. Ansøgere er velkomne til at aflevere ansøgningsskemaet elektronisk på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved elektronisk indlevering kan underskrift udelades.

Ansøgningen skal indeholde en kortfattet beskrivelse af projektet, inkl. et specificeret budget og cv. Ansøgningen må inkl. ansøgningsskema og evt. bilag max. fylde 3 sider.  

Yderligere bilag, herunder cd’er m.m. må ikke vedlægges.

Ifølge driftsregulativet for Gramex anvendes de kollektive Gramex-midler til følgende formål:

a) Musikfremmende foranstaltninger, herunder tilskud til levende fremførelse af musik, sang og musikdramatik og støtte til indspilning, udgivelse og promotion for fonogrammer.

b) Uddannelsesmæssige formål for udøvende kunstnere, herunder uddeling af studie- og rejselegater og tilskud til faglig uddannelse. 

c) Sociale og humanitære formål for udøvende kunstnere, herunder uddeling af hæderslegater, tilskud til ferie- og rekreationsformål samt til pensions- og hjælpekasser for udøvende kunstnere. 

d) Støtte til publikationer og andre foranstaltninger, der kan støtte de udøvende kunstneres arbejdsvilkår og retsstilling, herunder i Danmark til driften af Fællesrådet for udøvende kunstnere. 

e) Tilskud til de enkelte organisationers forvaltning af de ovennævnte midler. 

Midlerne skal overvejende anvendes til formål nævnt under punkterne a) og b). Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Axel Madsens tale på DOKS’ årsmøde 2001

I 2001 blev Axel Madsen af DOKS inviteret til at tale på årsmødet. Det skulle være erindringsglimt fra et langt liv i kirkens tjeneste. Axel Madsen døde imidlertid inden årsmødet, men manuskriptet til foredraget var skrevet og blev fundet i forbindelse med oprydningen efter hans død. Det håndskrevne manuskript er venligst udlånt af hans børn, Lise og Ole Skjerbæk Madsen, og offentliggøres her for første gang.

Axel Madsen: Kirkemusikalske oplevelser fra et langt liv

Det begyndte i Holmens kirke, hvor Thomas Laub var organist. Min mor sang i kirkekoret. Jeg legede i haven, men var af og til oppe ved orglet under gudstjenesterne, og man skulle sidde mussestille, hvilket nu ikke var så svært, da jeg var meget fascineret af sangen og orglet. 

Anmeldelse - "Orgelbogen" af Per Nørgård

Per Nørgård: Orgelbogen - 17 præludier og koralfantasier (1955- 2014). 56 sider. Edition Wilhelm Hansen. Vejl. pris kr. 399,00 (inkl. moms)

Her i eftersommeren er WH ved at lægge sidste hånd på en udgivelse af Nørgårds 17 Præludier og Koralfantasier for orgel. Redaktøren er komponistens væbner Ivan Hansen, der har sunget i Ars Nova og været med til at uropføre mange af Pers vokalværker.

Allerede i 1993, da Per Nørgård var blevet "Årets Korkomponist" i 1992, udgav Ivan "Korbogen" med Per Nørgårds viser, sange og motetter for blandet kor fra 1952-92. Det var håbet, at også amatørkor dermed ville få mod på at synge hans musik.

Med "Orgelbogen" får vi organister nu en fin udgivelse af lettere tilgængelige stykker, der også er velegnede til gudstjenestebrug.

Sibelius 150 år

Den finske nationalkomponist Jean Sibelius (1865-1957) fylder den 8. december i år 150 år. Lige som den jævnaldrende Carl Nielsen begyndte Sibelius først at skrive for orgel i karrierens sidste år.

Tema: Carl Nielsen – transskriptioner til og fra orgel

Tyngdepunktet i Carl Nielsens livsværk ligger uden for kirkens område: i koncertsalen, teatret og i den folkelige sang. Alligevel har han som bekendt efterladt sig en del musik med relation til kirke og orgel: en række salmemelodier, tre latinske motetter for blandet kor, 31 små præludier for orgel samt kæmpeværket Commotio. Størstedelen af disse værker blev til i hans senere år. I dette temanummer sætter vi fokus på musikkens vandring til og fra orglet: transskriptioner.

Carl Nielsens Commotio - en tolkning for orkester, 2000

Foto: Helene Krag JespersenMit forhold til Carl Nielsens Commotio har altid været lidt af et had-kærlighedsforhold - måske med en svag hældning mod det første … 

Der er noget indlysende fascinerende over de vældige udtryksmæssige og stilistiske sammenstød i Nielsens sidste værker. I blæserkvintetten, den sjette symfoni, klarinetkoncerten og de tre sidste klaverstykker kolliderer bagud- og fremadrettede tendenser gang på gang så voldsomt at det kan ligne såvel kunstnerisk overskud som tvivlrådighed. Og at en komponist kan skrive melodier til de to vidunderlige Bergstedt-tekster “Solen er så rød, mor” og “Jeg ved en lærkerede” så alment at de bliver fællesgods for en hel nation, og samtidig komponere sin labyrintisk modernistiske sjette symfoni, kender jeg faktisk ikke noget fuldgyldigt sidestykke til i den samlede musikhistorie. Men at han derefter fristes af de håndfaste kontrapunktiske stiløvelser der udgør store dele af orgelværket - og tilmed noterer at værket “er gjort med større dygtighed end alle mine andre ting” - kan med de sidste tre symfonier in mente virke næsten gådefuldt. Hvis ikke rent ud provokerende.

Bo Holten: Commotio - måske Carl Nielsens 7. symfoni

Foto: Agnete SchlichtkrullBo Holten tager imod med en kande te i sit hus i Kartoffelrækkerne med udsigt over søerne i København. Trods den afslappede påklædning og sommerfuldskægget er han tydeligvis en travl mand, der bl. a. har en masse Carl Nielsen på programmet. På bordet ligger partituret til ”Maskarade”, som han skal dirigere uddrag fra ved en kommende koncert. Holten er ud over sit virke som komponist en meget aktiv dirigent, både som leder af vokalensemblet Musica Ficta og som orkesterdirigent. Arrangementer, både for kor og for orkester, spiller også en stor rolle i hans virksomhed. Hans instrumentation af Commotio stammer fra 2000 og findes udgivet på Edition S og indspillet på Danacord med Odense Symfoniorkester under hans egen ledelse. Vi begynder med det grundlæggende spørgsmål:

Hvorfor egentlig lave en orkestertransskription af Commotio? 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.