Spiritualitet og kristentro

Skrevet af www.spiritualitet-kristentro.dk .

Den 10.-12. juni 2005 afholder vi på Bjergsnæsskolen i Viborg tre dage med workshops og foredrag, som kan inspirere kirkeligt ansatte og aktive lægfolk, der er optaget af kristen spiritualitet.
I de senere år er mange mennesker i de forskellige kirkesamfund begyndt at søge steder og sammenhænge, hvor bøn og stilhed, meditation, samtaler og fordybelse i åndelige spørgsmål naturligt hører hjemme. Samtidig vender mange søgende mennesker, som har været i kontakt med nyreligiøse bevægelser, sig mod kirken, hvor de søger en ny åndelighed anderledes end den, som den traditionelle gudstjeneste og det traditionelle menighedsliv kan give dem.
Vi vil gerne bidrage til
- at få arbejdet med kristen spiritualitet bredt ud - og ind i kirken
- at åbne rum for udveksling af erfaringer og dialog om tro
- folkekirkelig selvbesindelse på tidens religiøsitet.
Programmet bygger på en vekselvirkning mellem workshops - “Sådan gør vi”- og refleksion - “Hvorfor gør vi sådan?”. Deltagerne får inspiration og konkrete idéer til aktiviteter hjemme i menigheden, som kan støtte en personlig praksis. Og de får lejlighed til at deltage i refleksionen over det karakteristiske ved kristen spiritualitet, og hvordan den forholder sig til andre former for spiritualitet, som mennesker møder i dag.
Hovedforedraget bliver holdt af Joachim Grün, forstander på retrætestedet Solåsen i Norge. Derudover kan deltagerne vælge mellem 13 workshops, som ledes af nøglepersoner inden for området:
1) Kristen meditation - ikoner v/ Karen Marianne Kristensen (Gjerrild).
2) Kristen meditation - bibelslamming v/ Signe Malene Berg og Christina Mertz Fundrup (Natkirken i København).
3) Kristuskrans v/ Mogens Miland (tidl. sognepræst).
4) “Diakoni og liturgi” v/ Sigrid Horsholt Pedersen (Nørremarkskirken, Vejle, og Hornstrup Kirke).
5) Kirkegang v/ Peter Ruge (Als).
6) “Tros-beredskab i sognet” v/ Elisabeth Bøtkjær (Grøndals Sogn).
7) Nattens kirke v/ Anne Birgitte Reiter (Odense Domkirke).
8) Åndelig vejledning - medvandring (“Anam Cara”) v/ Elizabeth Knox-Seith.
9) Børn og spiritualitet v/ Anette Foged Schultz (Kværndrup).
10) Folkelig spiritualitet ved livsovergange v/ Vita Andreasen (Løgumkloster Højskole).
11) Spiritualitet og musik v/ Mogens Jensen (organist ved Hasseris Kirke).
12) Bibliodrama og åndelig vejledning v/ Ele Bonde (Gellerupkirken, Århus).
13) Terapi og spiritualitet v/ Peter Damgaard-Hansen, psykolog.
Betty og Peter Arendt (Grenå) åbner dagene fredag med: “Taizé med trommer - en time med salmer fra en anden kristen spiritualitet”. Og “Udvalget for kristen spiritualitet” (Viborg) står for en særlig gudstjeneste søndag formiddag i Søndermarkskirken.

Inspirationsdage:
SPIRITUALITET OG KRISTENTRO

på Bjergsnæsskolen i Viborg den 10.-12. juni 2005. Tre dage med spændende workshops og foredrag, som kan inspirere kirkeligt ansatte og aktive lægfolk, der er optaget af kristen spiritualitet.
Arrangører er Danske Kirkers Råd, Folkekirke og Religionsmøde, Folkekirkens Mission, IKON, Kirkefaglig Videreuddannelse, Kirkefondet, Viborg Domprovsti.

Se www.spiritualitet-kristentro.dk

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.