Henrik Glahn 1919-2006

Skrevet af Margrethe T. Østergaard.

Organist, professor, dr.phil. Henrik Glahn påbegyndte sine musikstudier på musikvidenskabeligt institut i København sideløbende med praktisk undervisning hos pianisten Alexander Stoffregen og organisten Hakon Godske-Nielsen. I 1941 tog han den store orgeleksamen, og i 1945 blev han mag.art. Han blev ansat ved musikvidenskabeligt institut og opnåede i 1947 guldmedalje for “En Fremstilling af de rytmiske Forhold i Reformationstidens Salmemelodier på Basis af det samlede Melodistof i Hans Thomissøns Salmebog”. Dette emne udbyggede han til doktorafhandlingen “Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600” og blev dr.phil. i 1955.

Dette år blev Henrik Glahn ligeledes museumsdirektør for Musikhistorisk Museum. Han forestod flytningen af museet til Reformert kirkes gamle præstegård (1966) og senere en fremsynet sammenlægning med Claudius’ musiksamling, i samarbejde med Nils Schiørring.

Henrik Glahn har endvidere bestridt et væld af betydningsfulde tillidshverv: Formand for Dansk Kirkesang 1955-71, medlem af kirkeministeriets liturgikommission 1970-73, formand for Den Danske Orgelregistrant 1972-77, formand for organisationskomiteen for 11. internationale musikforskerkongres i København i 1972, og vicepræsident for International Musicological Society 1972-77 - for blot at nævne et udpluk.

Som organist virkede Henrik Glahn ved Jægersborg kirke i 1947-59. Dette år overtog han embedet i Holmens kirke efter Søren Sørensen og varetog det frem til 1964, hvor han blev docent på musikvidenskabeligt institut, en position, der i 1967 afløstes af et professorat.

Som forfatter og udgiver blev det blandt andet til en lang række artikler i inden- og udenlandske leksika. Af musiklitteratur kan nævnes bøgerne om Clausholm manuskripterne (1974) og om pietismens åndelige sange (1994).
Henrik Glahn var udgiver for genoptryk af såvel Danmarks første koralbog, Breitendichs choral-Bog 1764 som Zincks koralbog 1801. Han deltog i arbejdet med den Nordiske Koralbog og videreførte Jens Peter Larsens og Mogens Wøldikes Den Danske Koralbog, der i et halvt århundrede var uomgængelig for enhver organist. Han var endvidere redaktør på koralbogstillæg til henholdsvis “46 salmer” og “76-tillægget”.

Henrik Glahn var konsulent for Salmebogskommissionens kirkemusikalske udvalg i forbindelse med udgivelsen af melodisamlingen til Den Danske Salmebog 2002. I en alder af 81 år udgav han i 2000 “Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973”, som både giver en indføring i dansk koralbogshistorie og indeholder en registrant over samtlige salmemelodier; dog med året 1973 som et markeret endepunkt.

På Dansk Organist og Kantor Samfunds 100-års jubilæumsstævne i november 2005 holdt Henrik Glahn en fremragende gennemgang af den engelske visemelodi til salmen “I Jesu navn”. Beskedent havde han kaldt sit foredrag “Nogle glimt fra mange års syslen med salmemelodier”.
Mere underdrevet kunne det vist ikke udtrykkes.

Henrik Glahn var en venlig, vidende og prægnant personlighed. Med hans død har Danmark mistet en musikforsker af internationalt format, og tankerne går til hans hustru, organist Inge Bønnerup.


Margrethe T. Østergaard
Organist og kantor ved Aalborg Domkirke
Melodisekretær for Salmebogskommissionen 1993-2003

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.