2. Nordiske Kirkesangsfest i Oslo

Skrevet af Hans Chr. Magaard.

Hans Chr. Magaard, medlem af FUK’s arbejdsudvalg for de blandede kor.En manifestation for de nordiske blandede kirkekor
Medens tunge skyer, regn, storm og kulde endnu hærgede Danmark, tog Oslo i løbet af Kristi Himmelfartsdag imod deltagerne i Kirkesangsfesten, iklædt den skønneste forårspragt og strålende solskin. Det ressourcekrævende arrangement, nr. 2 i rækken, er gennemført. Det blev en ny manifestation for de nordiske blandede kirkekor. 149 norske, 89 svenske, 109 finlands-svenske og 14 danske deltagere, i alt 361 korsangere og korledere deltog i arrangementet. Lidt skuffende for de norske arrangører på grundlag af et næsten dobbelt så stort deltagerantal i Karlstad i 2002, men en gruppestørrelse, der desuagtet viste sig at have mange fordele. Det har formodentlig givet størst hovedbrud hvad angår økonomien, og det har næppe været let at få budgettet til at nå sammen, når der var kalkuleret med langt flere deltagere.

Det havde været den danske arbejdsgruppes håb, at arrangementet ville have tiltrukket en større dansk gruppe end tilfældet blev. Flere forhold har sikkert medvirket til, at vi ikke nåede det ønskede mål. Heriblandt kan nævnes de ikke ubetydelige omkostninger, der har været forbundet med deltagelse: rejse- og opholdsudgifter var betydelige og væsentligt påvirket af det høje norske prisniveau. Et andet forhold, som har spillet ind, har formodentlig været den omstændighed, at mange danske kirkelige korledere i deres ansættelse har forpligtelser både med blandede kor og med børne- og ungdomskor. Og for dem kan det have været et dilemma at skulle vælge mellem dette arrangement og “Norbusang”, som mange formodentlig har prioriteret.

Det står allerede nu fast, at den 3. Nordiske Kirkesangsfest vil blive afviklet i Finland i 2010 og at den formodentlig vil blive “skubbet” til september måned, hvorfor et sammenfald med Norbusang ikke længere skulle være en hindring for deltagelse.

Trods vanskelige odds, bl.a. i form af sidste-øjebliks-afbud fra centrale medvirkende, lykkedes afviklingen, såvel musikalsk som med hensyn til praktiske funktioner, overmåde godt.

Åbningskoncert
Optakten blev dannet af en koncert i Oslo Domkirke i anledning af Mozart-året. På programmet stod “Mozart i C” med Missa Solemnis i C-Dur, KV. 337, Symfoni no. 34 i C-Dur, KV. 338, samt det meget interessante værk “Vesperae Solennes de Confessore”, KV 339, hvori indgår det meget velkendte “Laudate Dominum”, hvis krævende solistparti blev overmåde smukt og overbevisende fremført af sopransolisten, Tone E. Braaten. I det hele taget ydede de medvirkende solister, Oslo Barokkorkester og Oslo Domkor, under ledelse af Tor Morten Halvorsen (i Terje Kvams fravær) en imponerende indsats.

Åbningsgudstjeneste
Åbningsgudstjenestens musikalske rygrad dannedes af Oslo Domkor, som - atter under ledelse af Tor Morten Halvorsen - forestod liturgisk musik af Trond Kverno (Missa Brevis de Tempore), Terje Kvam, Stephen Elvey og Patrick Hadley. Desuden fik man et fint indtryk af den norske salmebogs forslag til liturgisk musik, således som det fremstår i “Norsk Kantoribok”. Liturg var Håkan E. Wilhelmsson, domprovst i Lund og formand for Svenska Kyrkans Musikråd (en institution, som det måske kunne være ganske nyttigt at have også i Den danske Folkekirke?) Prædikant var formanden for Norges Kirkesangsforbund, Øystein Bjørdal, domprovst i Molde. Gejstlige fra Finland og Sverige assisterede ved nadveren. Ved orglet sad assisterende domkantor i Oslo Domkirke, Magne H. Draagen.
Korprøver og reception
I arrangementet indgik desuden korprøver for deltagerne, hvis primære formål var indstudering af værker, som skulle komme til opførelse senere i arrangementet. Nogle af prøverne led beklageligvis under overskridelser af tidsplanen (herom senere).
Oslo Rådhus og ordførende i byens kommunalbestyrelse, Per Ditlev-Simonsen, viste sig fra yderst gæstfri side, og deltagerne i Kirkesangsfesten blev beværtet efter alle kunstens regler ved en reception på rådhuset, desuden bestående af rundvisning, hvor man fik indgående kendskab til Rådhusets imponerende arkitektur og kunstneriske udsmykning. Alt var veltilrettelagt og blev afviklet med imponerende stringens og præcision.

Norden synger og Salmerangel
Ved aftenens arrangement i Trefoldighedskirken, Norden synger, blev præsenteret korsatser fra de deltagende nordiske lande. Undertegnede demonstrerede og sang med deltagerne - med Merete Kuhlmann ved flyglet - nye danske salmer af Otto Mortensen og Axel Madsen udsat for blandet kor. Elisabeth Holte, dirigent for det fremragende Uranienborg Vokalensemble, præsenterede norsk kirkelig kormusik af Andor Drage, Knut Nystedt og Ola Gjeilo. De svenske korsatser var lagt i hænderne på Kjerstin Baldwin og de finlandsk-svenske på Dag-Ulrik Almkvist, og bestod af korsatser af Patrick Rydman, Boo Egebjer, Jack Mattson, Gustav Pettersson, Jan-Olof Kulander og Camilla Cederholm. Et langt og velafviklet arrangement, hvor deltagernes koncentration og lyst til at lave musik - trods en dag ef olympisk længde - fortsat var overraskende god. Dagen sluttede med arrangementet Salmerangel i domkirken under ledelse af Øystein Bjørdal og Terje Hadland.

Laudes, sight-seeing og koncert
Lørdagen indledtes med Gregoriansk Laudes med Schola Solensis, hvorefter programmet rummede plads for en velarrangereret sight-seeing i Oslo. Eftermiddagens forventningsfulde højdepunkt blev koncerten med hovedværket “Du såg mig” i Egil Hovlands tonsætning til Tua Forsströms smukke tekstbearbejdelse, inspireret af Salme 139. Kåre Nordstoga indledte koncerten med en fejende flot fremførelse af Bachs Præludium og Fuga i e-mol, BWV 548.
Herefter opførtes Egil Hovlands bevægende værk, akkurat som det havde været tilfældet ved den 1. Nordiske Kirkesangsfest i Karlstad i 2002. Værket kom således - omsider - til førsteopførelse i komponistens fædreland, en fremførelse, som givetvis længe vil stå klart i deltagernes og tilhørernes erindring. Den 81-årige Egil Hovland sad på forreste række og fulgte opmærksomt “slagets gang”. Det skulle vise sig at være en genistreg, at der ved denne reprise på norsk grund var blevet givet deltagerne mulighed for at medvirke i udførelsen af det forholdsvis enkle kor I-parti. Denne del af værket var blevet indstuderet af dirigenten, Åsa Westerlund, ved flere seminarer (læs: korprøver) i løbet af kirkesangsfesten. De deltagende 250 korsangerne var særdeles velforberedte hjemmefra, så alt forløb på bedste vis. Det langt mere krævende kor II-parti var lagt i “hænderne på” Uranienborg Vokalensemble. Et imponerende dygtigt kor, med en sjælden fin og homogen klang. Et særdeles sympatisk bekendtskab! Vokalsolister (sopran og kontratenor) og medvirkende instrumentalister (messingkvartet, slagtøj og orgel) var besat med de samme udøvende som i Karlstad i 2002, alle højtkvalificerede musikere, der i årene siden uropførelsen i Finland i 2000 har deltaget i talrige opførelser af værket. inklusive en cd-indspilning. De har således opnået et tæt forhold til værkets betydelige udfordringer. Denne dag sluttede med festaften.

Merete KuhlmannFesthøjmesse

Søndag rundedes kirkesangsfesten af med en stort anlagt festhøjmesse i Oslo Domkirke med Oslos biskop og gejstlige repræsentanter fra de deltagende lande, Oslo Domkor, deltagerne i kirkesangsfesten og Kåre Nordstoga blandt de udøvende. I højmessen var planlagt uropførelse af fire nye nordiske korværker. Højmessen indledtes med Harald Gullichsens flotte introitus “Exaudi, Domine” for kor, blæsere og orgel. Dag-Ulrik Almkvist dirigerede selv sin Psaltersalme “Herren är mit ljus”. Frederik Sixtens krævende “O sacrum convivum” måtte - på grund af Terje Kvams afbud - desværre udgå.

Dansk uropførelse
Særlig opmærksomhed knyttede sig til uropførelsen af Merete Kuhlmanns “Gloria” komponeret til lejligheden på opfordring af FUK’s arbejdsudvalg for de blandede kor.

Forhåndsmeldingerne fra de deltagende korsangere var særdeles positive. Alle så med forventning hen til at fremføre og lytte til det fine værk i Kuhlmanns stærkt personlige, ekspressive stil. Der udtryktes efterfølgende stor begejstring for værket, som Merete Kuhlmann selv med usvigelig sikkerhed og lydhørt akkompagneret af Kåre Nordstoga bragte til en flot uropførelse! De afsluttende prøver havde ingenlunde været lette for instruktøren / komponisten, som flere gange måtte se den knapt tilmålte prøvetid beskåret. Men i kraft af velforberedte korsangere, en akkompagnatør af usædvanligt format, og en dirigent med smittende begejstring og sikkerhed lykkedes alt på bedste vis! Værket er udgivet på Kirkemusikforlaget med såvel norsk som dansk tekst. Det vil med sikkerhed i løbet af kort tid være et standardværk blandt norske og - i særdeleshed - danske, kirkelige blandede kor.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.