Orgelfestival i Århus - Samtale med festivalens koordinator Dorthe Foged

Skrevet af Ingrid Bartholin Jørgensen.

I dagene 30. oktober - 3. november 2000 afholdes den 2. Internationale Orgel Festival i Århus. Da er det fire år siden den første internationale orgelfestival løb af stabelen, også i Århus. Festivalen er stort anlagt med en uges intenst program af koncerter, masterclasses og foredrag, alle tre kategorier varetaget af Europas førende orgelsolister. En festival af en sådan kaliber er i sagens natur et særdeles stort forehavende at få sat i værk og koordineret. Dertil kommer at budgettet hvorpå festivalen gerne skulle hvile, er af en sådan størrelse at der forud er gået et målrettet og professionelt arbejde med at søge kommune og fonde om økonomisk tilskud og garantier, indgå aftaler med sponsorer og etablere et godt samarbejde med alle øvrige samarbejdspartnere og bestyrelsen for festivalen.

Hvad er drivkraften der får en enkelt person til at gå i gang med planlægningen og udførelsen af et så krævende projekt? Og så endda en festival med orglet og orgelmusikken som omdrejningspunkt i en hel uge! Det og noget mere spurgte vi festivalernes ophavsmand og koordinator, Dorthe Foged, om.

Den 29-årige Dorthe Foged har selv studeret ved Det jyske Musikkonservatorium med orgel som hovedfag, men på grund af en skade i højre albue sadlede hun for fem år siden om og har i dag sit eget firma EMC-FOGED. Vi spurgte hvad EMC står for, og hvad firmaets koncept er.

EMC står for European Music & Conference Coordination, og firmaet beskæftiger sig med organisation af store konferencer, koncerter og kulturarrangementer og har bl.a. en del af ministerierne og store erhvervsvirksomheder som kunder. Derudover er der også bud efter firmaet i det øvrige Skandinavien hvor der i øjeblikket venter opgaver i Göteborg, Stockholm og Helsinki.

Dorthe Foged fortæller videre at hun også tilrettelægger sine egne koncertproduktioner med velanskrevne og eftertragtede operanavne og instrumentalister. Det er kunst på højeste niveau som sælger billetter. Men generelt er hun altid åben over for nye udfordringer og opgaver så længe kvalitetsniveauet følger med.

Markedsføring er et af nøgleordene i firmaet, således er Dorthe Foged og en medarbejder i disse dage i London for med kufferten fyldt af engelske brochurer og plakater at markedsføre og sælge orgelfestivalen og mødes med et par af orgelsolisterne som gæster festivalen til efteråret. Opsøgende og opfølgende arbejde er to andre vigtige og fundamentale begreber i firmaets koncept.

- Hvorfor lave en 2. orgelfestival, og hvad er dybest set incitamentet og målet for den?

Svaret lyder at den første festival gik godt, og det er da altid en tilfredsstillelse at tage fat igen med de ændringer og justeringer der skal foretages for at det kan blive endnu bedre. Det er spændende at kunne tilbyde masterclasses med så mange eminente undervisere på én gang og give organister og orgelstuderende herhjemme mulighed for deltage aktivt eller passivt i undervisningen uden at de skal søge til udlandet. Dorthe Foged understreger at det ikke er ensbetydende med at hun mener man ikke skal tage udenlands når lejlighed byder sig for netop dér at opleve en anden undervisningsdisciplin, en anden orgel- og orgelmusikkultur og tradition. Og hvor der oven i købet mange steder - sådan har hun i hvert fald oplevet det - hersker større respekt for både organisten og erhvervet, trods generelt lavere lønninger til kirkemusikere. At gå til orgelkoncerter i udlandet er også en anden oplevelse, der er mere stemning, et større publikum, mere ånd, fabelagtig godt sammensatte programmer næsten uden pauser. Og netop dét har muligvis været et incitament for at opbygge festivalerne på den måde hun har gjort. At kombinere den rent faglige praktiske musikudøvelse ved masterclasses og musikvidenskabelige og musikhistoriske foredrag med koncerter indimellem skulle netop udfolde Dorthe Fogeds vision om at orgelmusikken og orglet som instrument skal sælges, ikke for enhver pris, men forhåbentlig til et større publikum ved at kvaliteten er i top, og god markedsføring bliver taget i brug. Festivalen skal åbne dørene ud mod publikum, så orgelmusikken bliver samlingspunkt både for den professionelle musikudøver og for den alment musikinteresserede eller blot potentielle orgelmusikinteresserede. Og det er selvfølgelig også målet at udbygge kontakten og inspirationen mellem nationale og internationale musikere såvel musisk som menneskeligt.

Dette selvfølgelig kombineret med at en orgelfestival blot er en del af hendes og firmaets opgaver samtidig med mange andre opgaver og at den forhåbentlig også, i forretningsmæssig henseende, i sidste ende giver et godt resultat.

- Det er med andre ord ikke nok at være idealist?

På det spørgsmål giver Dorthe Foged klart udtryk for at et firma som hendes ikke kan leve på idealisme alene. Det er udmærket og uundværligt med idealisme og visioner, men uden målrettet og professionel forretningsgang og klare formuleringer af handlingsplaner for ideernes og visionernes realisering går det ikke

En målestok for om orgelfestivalen lykkes som projekt, er for hende et spørgsmål om at få kombineret det behov der er for projektets indhold og hele den organisatoriske og økonomiske side af sagen med dét at det har med musik at gøre, og at musikken formidles til et bredere publikum.

- Er det sværere at lave orgelfestivaler end andre musikfestivaler?

- Ja, orglet som instrument og orgelmusikken i det hele taget er ikke så stort et publikumshit som så mange andre instrumenter og så megen anden musik. Dorthe Foged svarer ved at citere én for engang at have sagt til hende i forbindelse med den første festival: Hvis man kan få en orgelfestival op at stå, kan man få alt op at stå.

- Er det vanskeligere at få penge fra kommune og fonde når det gælder orgelmusik i forhold til anden musik?

Det må hun svare bekræftende på. Det er meget lettere at sælge en operaaften med kendte, eller for den sags skyld mindre kendte, sangere end det er at overbevise f.eks. fonde om betydningen af orglet, orgelmusikken og orgeludøverne.

- Hvorfor arrangere endnu end orgelfestival i Århus og f.eks. ikke i København?

Dorthe Foged nævner flere grunde. For det første er det organisatorisk lettere at arrangere på et sted man har prøvet før, men samtidig er det til stadighed en udfordring at udvikle og tænke i større perspektiver og opgaver. For det andet er Århus en by med de perfekte rammer og muligheder: Med domkirken som centrum med landets største orgel og øvrige bykirker med fremragende og alsidige orgler med hensyn til repertoire, med velvillige organister, imødekommende kirkepersonale og menighedsråd ved samme kirker, med en kommune der er velvillig og altid positivt interesseret i kulturarrangementer og desuden bakker det op økonomisk, en god samarbejdspartner i Det jyske Musikkonservatorium, gode sponsorer og perfekte rammer for markedsføring. Dertil kommer at Århus er en charmerende by og i forvejen er på det internationale kort over store kulturbegivenheder.

- Med organistens vanlige ydmyghed spørger vi om en orgelfestival er en stor kulturbegivenhed?

Et forundret udtryk i ansigtet overbeviser os hurtigt om at det er den sandelig! Og det fører Dorthe Foged over i en længere udredning af sine tanker omkring organisters og for den sags skyld kirkernes markedsføring af koncerter i almindelighed og orgelmusik i særdeleshed. Ydmygheden er alt for stor. Vel vidende at organister er bundet af stramme budgetter og af rammer og strukturer inden for folkekirken, mener hun alligevel at der er langt større muligheder for god og sober markedsføring.

Organister bliver opfattet som fagmusikere i kirkeligt regi snarere end kunstneriske udøvere, til trods for at de har en af de bredeste uddannelser fra konservatorierne og kirkemusikskolerne. Og hvorfor så det? Ja, Dorthe Foged understreger at organistens primære opgave er at passe gudstjenester og kirkelige handlinger. Ud over et mange steder stort korarbejde er der så hele koncertvirksomheden både i egen kirke og udenfor. Men hun mener at selve organisationen og markedsføringen af orgelkoncerter ikke lider af "det store sus". Faktisk synes hun markedsføringen af koncerter ofte er alt for ydmyg, og midlerne der er til rådighed alt for små i forhold til hvordan øvrige kulturelle arrangementer bliver præsenteret. Der skal også være udfordring og mål for organisterne til at "sælge varen" selvom det ikke er alle der har og får lige gode betingelser for at sætte det i værk. Organister skal have større muligheder for at udfolde deres visioner, selv udarbejde ideer til at skaffe midler til økonomisk støtte udefra til koncerter, mulighed for at udvide rammerne ikke mindst til det der hedder "reklamevirksomhed". Organister skal kunne satse stort og måske være lidt mere "fanden-i-voldske".

Dorthe Foged taler nu meget generelt, hun kender selvfølgelig steder hvor organister har større frihed og muligheder for at kunne gøre nogle af ovennævnte ting og også gør det. Men det er ganske vist at koordinatoren bag Århus 2. Internationale Orgel Festival ønsker bl.a. med festivalen at vise at orgelmusik og orglet som instrument kan vinde terræn og bringes ud til et større publikum ved et massivt og effektivt fremstød.

At festivalen så samtidig skulle bringe organister og orgelstuderende, ikke kun fra Danmark, et fagligt fremstød og gensidig inspiration og udveksling, er naturligvis et grundlæggende udgangspunkt.

Og hold så i øvrigt øje med bannerne på Strøget i Århus i sidste uge af oktober måned! Sådan gør man tiltag for at sælge en vare som man tror på og går ind for!

IBJ

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.