Modtagne publikationer

Skrevet af Helge Gramstrup.

Musikalier
Sange til Morgen og Aften. Klaverarrangement med tekst og becifring. Redaktion: Vagn Nørgaard og René A. Jensen. Edition Wilhelm Hansen.
Melodivalg til Den Danske Salmebog 2002. Cd-rom. Kroghs Forlag.
Hans Sørensen & Kirsten Ingemann: Koralbearbejdelser for orgel. Udgivet af André Palsgård.

Fra Folkeskolens Musiklærerforening:
Erik Sommer: Da solen sov. Idébog til børnekor.
Henny Nørgaard, Dorte Troldborg Sandegaard, Thomas Lynge Sandegaard: Og det blev morgen. Påskespil for 3.-6. klasse og juniorkonfirmander.
Stenia og Jorge Degas: En fin balance. Også på cd.
Willy Egmose: Påske i koret. 6 titler fra “Salmer og sange i skole og kirke”, arrangeret for 3 lige stemmer.
Willy Egmose og Hans Holm: Rytmisk becifringsspil for klaver og orgel. 17 sange fra “Salmer og sange i skole og kirke”.

Bøger & tidsskrifter
Toke Lund Christiansen: Sebastians drøm. Borgen.
For Folkekirkens skyld - at forny for at bevare. Udgivet i samarbejde med Kirkefondet. Unitas.

Cd’er
Lightings. Anders Nordentoft, Tage Nielsen, Leif Thybo, Ole Schmidt, Peter Møller. Duo Danica. Open Space. Dacapo.
Guds menighed, syng! Musik for kor og orgel. Apostelkirkens kor og Jens Ramsing.
Johannes Brahms: Orgelværker. Søren Gleerup Hansen. Sauer-orglet i Skt. Petri Kirke, København. Classico.
En fin balance. Rytmiske korsange. Stenia og Jorge Degas. Også som nodehefte. Folkeskolens Musiklærerforening.
Charles-Marie Widor: Organ Symphonies No 1 & 2. Hans Ole Thers in Helligaandskirken, Copenhagen. Classico.
Motetter fra Vor Frue Kirke, Aalborg. Julemusik, Mariamusik. Vor Frue Kirkes Kor, dir. Rikke Kursch.

En del af disse publikationer vil senere blive nærmere omtalt.