Vedtægter for DOKS - Generalforsamlingen

Artikelindeks

 


13. GENERALFORSAMLING

13.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 1 måneds varsel med samtidig opgivelse af dagsorden.

13.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.1, begærer en sådan afholdt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

13.3. Enhver lovligt varslet og indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig vedrørende de spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.

13.4. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, når andet ikke er bestemt i vedtægterne. I sager omfattet af pkt. 14.11. har kun medlemmer af den aktive sektion, jf. pkt. 5.3.1, stemmeret.

13.5. Ethvert medlem med stemmeret kan ved skriftlig fuldmagt bemyndiges til at stemme for ét andet medlem.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.