Vedtægter for DOKS - Bestyrelsen

Artikelindeks


11. BESTYRELSEN

11.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt blandt DOKS' aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.

11.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 3 år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

11.3. Der vælges ikke suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

11.4. Ved mandatnedlæggelse samt ved dødsfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor suppleringsvalg foretages for resten af valgperioden. Udtræder et bestyrelsesmedlem af foreningens aktive sektion, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen senest ved den følgende generalforsamling.

11.5. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende sygdom eller tjenstlige orlov af mindst 3 måneders varighed kan bestyrelsen supplere sig for den pågældende periode.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.