Vedtægter for DOKS

Artikelindeks


11. BESTYRELSEN

11.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt af og blandt DOKS's aktive medlemmer, jf. pkt. 5.3.

11.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 3 år. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

11.3. Der vælges ikke suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

11.4. Ved mandatnedlæggelse samt ved dødsfald supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor suppleringsvalg foretages for resten af valgperioden.

11.5. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems længerevarende sygdom eller tjenstlige orlov af mindst 3 måneders varighed kan bestyrelsen supplere sig for den pågældende periode.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.