Vedtægter for DOKS - Mandat til kollektiv forvaltning

Artikelindeks

 

8a. MANDAT TIL KOLLEKTIV FORVALTNING M.V.

8a.1. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af DOKS indgåede aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.

8a.2. I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til DOKS en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer.

8a.3. Foreningen kan overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder kollektive forvaltningsorganisationer.

8a.4. Overdragelsen omfatter bl.a. rettigheder til brug, som varetages af de kollektive forvaltningsorganisationer, som foreningen er medlem af. Medlemmerne har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.