Vedtægter for DOKS

Artikelindeks


8. MEDLEMMERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER

8.1. Medlemmer af DOKS kan frit søge organiststillinger, men medlemmerne er forpligtet til at respektere eventuelle beslutninger fra foreningen om faglige skridt, foretaget i forhold til konkrete stillinger.

8.2. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde de vilkår, som foreningen har truffet aftale om, eller som foreningen har fastsat som vilkår i aftaler, medlemmer indgår.

8.3. Hvert medlem modtager ved sin indtræden i foreningen et eksemplar af vedtægten og må, forinden medlemsret kan udøves, underskrive en medlemserklæring om, at vedkommende har gjort sig bekendt med dennes indhold og underkaster sig de deri indeholdte bestemmelser.

8.4. Ethvert medlem kan henvende sig direkte til bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som falder under DOKS's område.

8.5. Kontingentrestance medfører tab af stemmeretten ved generalforsamlingen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.