Før du søger en stilling

DOKS’ sekretariat gennemgår de formelle oplysninger i de stillingsopslag der bringes. Sekretariatet gennemgår ikke stillingsbeskrivelser for stillingsopslag, men ansøgere anbefales at bede om en fra arbejdsgiver, hvis man er i tvivl om stillingsomfanget. Såfremt medlemmer af DOKS søger stillinger, der opslås andre steder end på www.doks.dk eller i Organistbladet, er man velkommen til forinden at søge vejledning hos DOKS’ sekretariat. Ved ansættelsen skal menighedsrådet udlevere et ansættelsesbevis til den ansatte. Medlemmer bør, forinden de underskriver, sende ansættelsesbrevet til DOKS for kontrol af indholdet.

Overenskomst:

Alle stillinger opslås i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, statstjenestemændenes Centralorganisation COII og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS).

Ved ansættelse efter overenskomst i en DOKS-stilling aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (nyløn) for akademikere i staten.
(Bachelorer pt. fra 296.864kr. - 372.665kr., kandidater pt. 324.435- 395.944 kr. ).

Der ydes et rådighedstillæg svarende til det, som gælder for fuldmægtige i staten. (pt. fra 41.742kr. – 64.832 kr.)

Indplacering både hvad angår basisløn og rådighedstillæg sker efter anciennitet.

Ved ansættelsen er der mulighed for at forhandle funktions- eller kvalifikationstillæg. Aftale herom indgås i henhold til overenskomsten mellem menighedsrådet og DOKS. Kontakt din lokale tillidsrepræsentant som kan bistå med vejledning og forhandling.

Tjenestemænd:

Er man tjenestemand, og ansættes man i en opslået stilling uden ophold mellem de to stillinger, fastholder man sin tjenestemandsstatus, og man ansættes i henhold til stillingens hidtidige klassificering i DOKS-lønramme. Har stillingen ikke tidligere været en DOKS-stilling, sker ansættelse i lønramme 16-21-29-31. Er man personligt omklassificeret medtages dog denne klassificering uanset hvilken stilling man indtræder i. Klassificering for den enkelte stilling er anført i parentes i overskriften ved hver stillingsannonce. Det er en forudsætning, at man forinden beslutning om ansættelse træffes har oplyst, at man er tjenestemand. Er man personligt omklassificeret skal dette tillige oplyses. DOKS opfordrer til at dette gøres skriftligt, f.eks. i forbindelse med ansøgningen.

Ved ansættelse på tjenestemandsvilkår sker ansættelse i henhold til den lønramme der er anført i overskriften ved den enkelte stilling. Der ydes til sådanne stillinger et ukvoteret rådighedstillæg (pt. 36.170 kr. for stillinger i LR 34 og derunder/ 33.212 for stillinger i LR 35 og 36)

I tvivlstilfælde kontaktes sekretariatet.

 

Opmærksomheden henledes på at det er uddannelsen der er afgørende for aflønningen. Personer med anden uddannelsesmæssig baggrund kan søge stillingerne anført på www.doks.dk eller i Organistbladet, men aflønningen vil da bero på hvilken aftale den pågældende ansættes efter. Dette gælder også for studerende.

Tilbud til jobsøgende

Som DOKS-medlem kan du blive medlem af en mailgruppe, således at du modtager en mail, når der lægges et nyt stillingsopslag op på foreningens hjemmeside. Send en mail herom til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så oprettes du i mailgruppen.

Er du jobsøgende, bør du under alle omstændigheder være særligt opmærksom på www.doks.dk samt på www.jobnet.dk, så du ikke går glip af stillingsopslag.