Stillingsopslag:

Gl. Rye Kirke (genopslag)

Gl. Rye Kirke, Skanderborg Provsti
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse 20 timer
Ansøgningsfrist: 18. november 
Forventet tiltrædelse: 1. december 2022 eller efter aftale


Organist søges til Gl. Rye Kirke, Skanderborg Provsti  
 
En stilling som organist ved Gl. Rye Kirke i Gl. Rye Sogn er ledig pr. 01.12.22 eller efter aftale. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Faste fridage er mandage.
 
Orglet i Gl. Rye Kirke er et MARCUSSEN & SØN orgel bygget 1995 med 17 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk (i svelle) og pedalværk og har mekanisk traktur. Instrumentet er overordentligt velklingende, men samtidig krævende at spille på og giver rig mulighed for udfoldelse for den rette organist. Kirkerummet har tilmed en fortrinlig akustik.
I kirken findes desuden et digitalt piano af mærket Kawai ES-920 og i sognehuset et opretstående klaver af mærket Yamaha U30BI.
 
Organisten skal primært varetage følgende opgaver (forbehold for ændringer):
• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Gl. Rye Kirke (i mindre omfang til gudstjenester og kirkelige handlinger uden for kirkerummet, fx plejehjem 1 gang om måneden og i sjældne tilfælde vielser)
• Musikalsk ledsagelse til arrangementer og aktiviteter i kirke/sognehus, fx månedlige højskolesangaftener
• Planlægge og afholde kirkekoncerter i samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet har dertil et fornuftigt koncertbudget
• Få gange om året medvirke ved konfirmander, minikonfirmander, institutionsbesøg o. lign. i samarbejde med præster og kirkemusiker
• Mulighed for nyoprettelse og ledelse af et kor for voksne, evt. som projektkor
 
Vi forventer, at du:
• har et højt musikalsk niveau og en klassisk tilgang til gudstjenesten
• kan spille med musikalsk variation til gudstjenester og kirkelige handlinger 
• har en sikker fornemmelse for kirkeårets gang og gudstjenestens liturgi
• kan arbejde selvstændigt og målrettet
• er imødekommende og samarbejdsvillig i relationerne med de andre medarbejdere, menighedsrådet og sognets borgere
• viser og udøver fleksibilitet og engagement i forhold, der tilgodeser sognets behov (fx særlige ønsker ved kirkelige handlinger)
 
Gl. Rye Sogn har ca. 2200 indbyggere, otte fastansatte medarbejdere og seks valgte medlemmer af menighedsrådet. Der er et glimrende arbejdsmiljø og et fint samarbejde både internt mellem ansatte og mellem ansatte og menighedsråd.

Sognet er kendetegnet ved et godt gudstjenesteliv og velbesøgte arrangementer såvel i kirken som i sognehuset. Vi lægger stor vægt på musikken, og der er interesse for organistens virke både i kirken og sognet.
Menighedsrådet og de ansatte har et godt samarbejde med byens forskellige institutioner og foreninger.
Læs gerne mere om vores aktive lokalmiljø på www.glrye.dk og om Gl. Rye Kirke og kirkens spændende historie på www.glryekirke.dk
 
Menighedsrådet indgår i et samarbejde med de nærliggende sogne om, at organisterne afløser hinanden ved ferie og fridage. Det er derfor vigtigt, at den nye organist er indstillet på at spille på de forskellige orgler, der er i organistsamarbejdet.
 
Ansættelsesvilkår
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Organister indplaceres på baggrund af uddannelse på forskellige overenskomster:
Alle beløb er opgivet for en fuldtidsstilling i nutidskroner pr. 1.4.2022 og kvoteres i overensstemmelse med ansættelsesgrad.
 
Doks-organister
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. – 64.644 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 
KMOK/PO-organister
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse, (KMOK - tidligere PO-organister) aftales med Organistforeningen i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 (1. og 2. år) udgør kr. 312.150 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 (fra 3. år) udgør kr. 327.964 årligt (nutidskroner). Herudover kan der aftales kvalifikationstillæg.
Rådighedstillægget udgør årligt kr. 37.652 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 kirker eller flere kirker.
 
Kirkemusikere
Årslønnen for ansøgere, der ikke har en PO/KMOK-uddannelse eller Konservatorieuddannelse på kirkeorgel indplaceres på overenskomst for Kirkemusikere. Lønnen aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. (nutidskroner). Fikspunktet (minimumslønnen) er 297.285 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.342 kr. (nutidskroner) OK tillæg på 964 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere. Disse er omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Aftale om lønindplacering for kirkemusikere indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 
Vigtige oplysninger
Der vil være tre måneders prøvetid, og der bliver indhentet referencer og børneattest.
Arbejdsstederne i Gl. Rye ligger inden for gåafstand. Hvis der køres i egen bil mellem arbejdsstederne, betales der kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag d. 18. november 2022.

Første ansættelsessamtale og prøvespil
Forventes at finde sted tirsdag d. 29. november i tidsrummet kl. 15.30 – 18.30.
1. prøvespil kl. 16.00 (organist kan møde ind kl. 15.30 til øvning i kirken) og samtale i sognehuset fra kl. 16.30 – 17.00.
2. prøvespil kl. 17.15 (organist kan møde ind kl. 16.45 til øvning i kirken) og samtale i sognehuset fra kl. 17.45 – 18.15.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ønskes der nærmere oplysninger om stillingen og evt. ønske om adgang til orgel, rettes der henvendelse til kontaktperson Henrik Wang Kjær Jensen tlf. 30 55 24 86.
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.