Stillingsopslag:

Haraldsted og Allindemagle Kirker

Haraldsted og Allindemagle Kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse 20 timer
Ansøgningsfrist: 10. december
Forventet tiltrædelse: 1. marts 2023


Organist til Haraldsted og Allindemagle Kirker, Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift  
 
En stilling som organist ved Haraldsted og Allindemagle Kirker, Haraldsted-Allindemagle Sogn er ledig pr. 1. marts 2023. Stillingen er på 20 timer pr. uge.
 
Organisten skal varetage følgende opgaver:
• Gudstjenester og kirkelige handlinger
• Hverdags-, musik- og børnegudstjenester
• Musikledsagelse til menighedens sociale arrangementer
• Varetage og udvikle kirkens musikliv (f.eks. kor)

Haraldsted-Allindemagle Sogn har 1332 indbyggere, en 75% præst, to gravere og to deltids kirkesangere i sognet. Sognet er kendetegnet ved at være et landsogn med fin opbakning til gudstjenester og sociale arrangementer. Menigheden spiller en aktiv rolle i lokalområdets dagligliv, og der er fra alle kanter stor glæde ved kirkens musikliv.

Orglet i Haraldsted Kirke er et Daniel Köhne-orgel fra 1876 ombygget i 1968 af Th. Frobinius og sønner med syv stemmer – se klip om orglet http://www.youtube.com/watch?v=KG-CsSQQyaA&feature=g-crec-u. I Allindemagle Kirke er orglet bygget af I. Starup og søn i 1964 og har syv stemmer, to manualer og pedal.

Vi forventer, at du:
• er indstillet på at bidrage til samarbejdet om kirkens gudstjenesteliv
• kan få det bedste ud af vore instrumenter og dine kollegaer
• kan arbejde selvstændigt indenfor de aftalte rammer
• er initiativrig og ser mulighederne i et aktivt sogn
• går foran på musikområdet og formår at engagere menigheden

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder, i præstens rådighedsområde, i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Haraldsted-Allindemagle Sogns Menighedsråd beliggende Haraldstedvej 91, Haraldsted, 4100 Ringsted.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker (nutidskroner).
Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lone Feddersen på telefonnummer 20789136/mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. december 2022.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 3 og 4 i 2023. Du kan i givet fald forvente en indkaldelse i uge 51.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest ved ansættelsen.
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.