Stillingsopslag:

Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge Kirker

Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge Kirker
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 26 timer

Ansøgningsfrist: 25. september 
Forventet tiltrædelse: 1. december

Organist
 
En stilling som organist ved Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge Kirker, Brahetrolleborg, Krarup og Ø.Hæsinge Sogne er ledig pr. 1. december 2022.
Stillingen er på 26 timer pr. uge.
 
Organisten skal varetage følgende opgaver:
• Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger
• Medvirke ved plejehjemsgudstjenester (Lykkevalg Ældrecenter i Korinth)
• Akkompagnere til fællessang ved ældreeftermiddage m.v.
• Akkompagnere til soloindslag i kirken
• Kirkekoncerter
• Aktivt medvirke i pastoratets Musik- og aktivitetsudvalg
 
Der er godt 2500 indbyggere i sognene, som har i alt 9 ansatte, er traditionelle og samtidig åbne for nye impulser. Vi har det godt med hinanden og hjælper alle med at få en god arbejdsplads og et godt kirkeligt liv i sognene, som ligger i et naturskønt område med masser af historie.

Kirkernes orgler:
• Brahetrolleborg Kirkes orgel: historisk Angel orgel fra 1803. Gennemgående rekonstrueret af Karsten Lund i 2004. 23 stemmer, to manualer, pedal
• Krarup Kirkes orgel: Frobenius-orgel fra 1952, 7 stemmer, 1 manual, pedal
• Ø. Hæsinge Kirkes orgel: Demant-orgel fra 1869, 6 stemmer, 1 manual, pedal

Vi forventer, at du:
• er uddannet organist – gerne DOKS/PO
• er fleksibel og udadvendt
• har gode samarbejdsevner
 
Ansættelse sker ved Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd v. formand Annette Knudsen, Søboparken 9, Korinth, 5600 Faaborg.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
 
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 227.318,58 kr. – 276.992,52 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 29.247,62 kr. – 45.425,46 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 219.348,40 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 230.460,91 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 17.054,48 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 203.680,61 kr. – 297.686,61 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 208.902,94 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 15.699,68 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 677,40 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Ole Buhl Nielsen på telefonnummer 62651121 eller 26715999 / mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 25. september 2022.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted fredag d. 14. oktober og tirsdag d. 18. oktober 2022.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
 
 
 
 
 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.