Stillingsopslag:

Bangsbostrand Kirke

Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer

Ansøgningsfrist: 28. september
Forventet tiltrædelse: 1. november eller snarest derefter


Organiststilling ved Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift
 
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse pr. 1. november 2022 eller snarest derefter.
 
Vi søger en organist, der kan varetage alle de funktioner, der knytter sig til organistembedet, herunder gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.
 
I Bangsbostrand Kirke har vi et forholdsvis nyt orgel fra 2007: et Marcussen & Søn orgel med 21 stemmer, 2 manualer og pedal. Derudover har vi et rigtig godt Schimmel-flygel fra 2015.
 
Som særlig kvalifikation vægter vi en organist eller en person med anden tilsvarende relevant uddannelse, der:
• Mestrer en dynamisk salmeledsagelse og formår at forene sin musikalitet med en kirkelig kontekst
• Mestrer både den rytmiske og den klassiske genre
• Kan arrangere kirkekoncerter - både klassiske, rytmiske og egne koncerter.
 
Bangsbostrand Kirke er en aktiv, inkluderende og åben kirke i forandring.
Vi har to præster, to kirketjenere hvoraf den ene også er PR-ansvarlig, to kordegne hvoraf den ene også er kirkekulturmedarbejder, én organist samt en korleder for vores to kor børne- og ungdomskoret, som også er kirkesanger.

Vi har i Bangsbostrand sogn et godt samarbejde samt et godt og velfungerende personaleteam. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i et sådan team, at du er holdspiller, og at du med din faglighed vil være med til at støtte op omkring udviklingen af vores kirke.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Menighedsrådets formand Søren Borup, tlf. 21 76 38 34
Menighedsrådets kontaktperson Lisbeth Dørum tlf. 30 31 56 79
Nuværende organist Niels Ole Sørensen tlf. 24 63 39 36
Præst Tove K. Brogaard tlf. 30 35 63 26
 
Ansøgning med relevante bilag sendes til Bangsbostrand sogns kontaktperson Lisbeth Dørum på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 28. sept. 2022
 
Ansættelsessamtale og prøvespil vil blive afholdt i uge 41.
 
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker, og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.629 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 297.284 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.341 kr. (nutidskroner). OK-tillæg udgør årligt 963 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i løn intervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.490 kr. – 394.181 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621 kr. – 64.643 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 312.149 årligt (nutidskroner) og Basisløntrin 2 udgør kr. 327.963 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 31.641 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 37.652 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i
provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
 
 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.