Stillingsopslag:

Balle Sogn (Silkeborg)

Balle Sogn, Silkeborg 
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 26 timer
Ansøgningsfrist:
10. august 2022  
Forventet tiltrædelse: 1. september 2022 eller snarest muligt herefter

Organist til Balle sogn (Silkeborg)
 
En stilling som organist på 26 timer ugentligt i Balle sogn i Silkeborg er ledig til besættelse pr. 1 september 2022 eller snarest muligt herefter.
 
Som byområde er Balle sogn i rivende udvikling og har p.t. 13.000 indbyggere, hvoraf de 11.000 er medlem af Folkekirken.  Sognet har en meget smuk middelalderkirke med plads til 125 personer, og den 30. oktober 2022 indvies den nye Hvinningdal kirke med plads til 400 personer.
 
Balle sogn har fire præster.  Herudover har sognet ca. 10 medarbejdere fordelt på organister, kordegne, kirke- og kulturmedarbejder, kirketjenere, sognehusværtinde og kirkegårdspersonale. Medarbejderstaben er præget af god intern kemi og en god vilje til samarbejde. Både i de stille perioder og i perioder med spidsbelastninger er der et godt teamsamarbejde. Bortset fra præsterne refererer alle medarbejderne til menighedsrådets kontaktperson.
 
Balle kirkes orgel er et Marcussen og søn orgel med 10 stemmer.
Til den nye kirke er der projekteret et Th. Frobenius orgel med 23 registre og 3 transmissioner. Det nye orgel forventes ibrugtaget 1 søndag i advent 2024.  I tiden indtil da vil den nye kirke være udstyret med et 25 stemmers elektronisk orgel.
 
Med en ny stor kirke er det naturligt, at kirkens organister er med til at sætte præg på musikken og de aktiviteter der skal foregå i sognet.  Dette sker i et konstruktivt samarbejde med menighedsrådet.
 
Stillingens indhold fordeles mellem kirkens to organister under hensyntagen til organisternes ansættelseskvotient.
 
Af den nye organist forventer vi:
- at du har sans for og lyst til Folkekirkens liv og vækst og at dit arbejde som organist afspejler dette
- at du har interesse og evner til både den traditionelle klassiske musik og den nye rytmiske kirkemusik
- at du har gode samarbejdsevner både med sognets anden organist, præsterne, de øvrige medarbejdere og menighedsrådet
- at du holder af alle aldersgruppe og formår at skabe gode rammer for både unge, yngre og de lidt ældre.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.
 
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.
 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
 
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen
 
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk bachelor- eller kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 296.001,14 – 394.182 kr. årligt. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.622 kr. – 64.644 kr. årligt. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853 kr. – 423.631 kr. årligt. Fikspunktet er 297.285 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 22.342 kr. årligt. OK-tillæg på 964 kr. årligt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusikerforening inden ansættelsen.
 
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (PO/KMOK-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrin-system. Basistrin 1 udgør 312.150 kr. årligt og basisløntrin 2 udgør 327.964 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør 31.462 kr. årligt for tjeneste ved 2-3 kirker.
 
Alle beløb er oplyst i nutidskroner pr.1.4.2022 svarende til en fuldtidsstilling.
 
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Tom Ebbe Jakobsen på telefon 20 12 14 11 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Din ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 10. august 2022 mærket organistansøgning.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.