Stillingsopslag:

Skive og Vor Frue Kirker (genopslag)

Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift (Genopslag)
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 17. august 2022

Genopslag. Organist ved Skive og Vor Frue Kirker Skive provsti, Viborg stift:

En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. oktober 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en organist med solistiske orgelfærdigheder, god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde. Vi kan tilbyde en organiststilling med stor fleksibilitet og mulighed for at sætte sit eget præg på kirkens musikliv. Sognet er kendetegnet ved et stærkt kollegialt fællesskab med god opbakning fra et menighedsråd og præster der værdsætter musik af høj kvalitet.

Organistens hovedopgave er at spille til diverse gudstjenester og kirkelige handlinger samt at planlægge og gennemføre koncerter og lede kirkens voksenkor (ca. 18 lønnede sangere i alderen 16-25). Til kirken er der desuden tilknyttet en organistassistent på 50 % som spiller hver tredje weekend og enkelte hverdage samt leder kirkens junior- ungdomskor. Organisterne har fælles kontorfaciliteter og indgår i et tæt samarbejde med præster og kirkekulturmedarbejder om udvikling af aktiviteter i sognet.

Skive har en stor ​musikskole og gymnasium samt et aktivt musik- og kulturliv. Kirken er en synlig del af byens musikliv, og der er god tradition for at rekruttere kormedlemmer fra gymnasiet og musikskolen (MGK). 

Skive Sogn har 10.500 indbyggere, 8 ansatte i sognet samt 3 præster tilknyttet. Der er gensidig vikarforpligtelse organisterne imellem og begrænset deltagelse i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander.

Orglet i Skive Kirke: P. Bruhn & Søn 1985; 43 stemmer.
Orglet i Vor Frue Kirke: Poul-Gerhard Andersen 1965; 19 stemmer (restaureret i 2010).
Der er flygel i Skive Kirke og i Skive Sognegaard.
Der er ligeledes et klokkespil i Skive Kirke med 25 klokker. Klokkerne er automatiske og styres fra program på computer.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Akademikere i Staten (AC) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.150 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.964 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lisbeth Luckow tlf. 5127 0771.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skive Sogns Menighedsråd på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 17. august 2022.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted mandag den 22. august 2022. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.