Stillingsopslag:

Nørre Tranders kirke

Nørre Tranders Kirke 
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 26 timer
Ansøgningsfrist: 12. august 2022  
Forventet tiltrædelse: 1. august 2022 eller snarest muligt

Organist til Nørre Tranders Kirke

Nørre Tranders sogn søger en organist, med tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling, som udgangspunkt normeret til 70%.

Musikken spiller en central rolle i gudstjenesten, og som organist indgår du i et tæt samarbejde med kirkens præster og den anden organist om sognets musik- og koncertliv.

Nørre Tranders sogn er et stort sogn, beliggende i en forstad til Aalborg tæt på Aalborg Universitet. Sognet har godt 13.000 indbyggere, hvoraf ca. 8.500 er medlemmer af folkekirken. Det er et travlt sogn med en mangfoldig befolkningssammensætning både socialt, etnisk og kulturelt og der er et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse.

Nørre Tranders Kirke er en middelalderkirke fra sidste halvdel af 1100-tallet og rummer 150 pladser. Kirkens orgel er fra Frederiksborg orgelbyggeri 1969 og har 23 stemmer.

Organistens primære opgaver er:

 • At spille ved højmesser, gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Planlægning og afvikling af koncerter.
 • At deltage ved foredrags- og sangaftener samt ved andre kirkelige aktiviteter.
 • At spille til højtideligheder i kapellet.
 • At spille til fællessang ca. en formiddag om måneden.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet organist - KMOK, DOKS-eksamen eller tilsvarende færdigheder.
 • Har lyst og evner til at lede et yderst kvalificeret enstemmigt voksenkor.
 • Kan lede og være med til at løfte den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, hvor både det traditionelle og det moderne har plads.
 • Har lyst og evner til at indgå i en eventuel etablering og ledelse af et børne-ungdomskor.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er engageret og ansvarsbevidst.
 • Er fleksibel, udadvendt og god til at kommunikere.
 • Brænder for det kirkelige arbejde og har indsigt i og interesse for kirkens liv og vækst.
 • Har din daglige gang i kirkecenteret.

Vi tilbyder:

 • Et engageret menighedsråd.
 • Gode kollegaer der hjælper hinanden.
 • En arbejdsplads der har fokus på og prioriterer et godt arbejdsmiljø.
 • Kontakt med kirkens og kirkecenterets mange besøgende.
 • Et job med frihed under ansvar.
 • Fleksibel arbejdstid under hensyntagen til opgavernes udførelse.
 • Selvstændighed i tilrettelæggelsen af arbejdet, i samarbejde med den anden organist.

Arbejdspladsen.

Vi tilbyder en god arbejdsplads med kompetente, engagerede og ansvarsbevidste kollegaer. Der er ansat 3 præster og 11 kirkefunktionærer – en leder, to kordegne, to organister (hvoraf du bliver den ene), en kirke-kulturmedarbejder, to kirketjenere, en graver og to gravermedhjælpere, samt et antal korister.

Kirkekontoret er placeret i Nørre Tranders kirkecenter, hvor der også er kontorer for præster og øvrige ansatte, samt undervisnings- og mødelokaler.

Menighedsrådet består af 13 valgte medlemmer og 3 præster. Rådets vision er, at Nørre Tranders kirke vil være en nærværende, åben og synlig aktør i sognet, med respekt for både tradition og fornyelse, og med fokus på kvalitet i det kirkelige arbejde i lokalområdet.

Læs mere på www.nrtranders.dk

Løn- og ansættelsesforhold.

Ansættelse sker ved Nørre Tranders sogn, Lemvigvej 100, 9220 Aalborg Øst.


Ansættelse af en kirkemusiker
 vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Centralorganisationen af 2010 - CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en DOKS-organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Løn og rådighedstillæg, som kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, i henhold til overenskomsten. Se www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,83 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er tre måneders prøvetid. Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer samt en børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos administrationschef Linda Tadsen, tlf. 20 60 64 16, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det er også muligt at møde den nuværende organist ved at kontakte kontoret for en aftale, mandag-onsdag eller fredag mellem 9.00-12.30.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 12/8-2022, kl. 12:00. Prøvespil samt efterfølgende ansættelsessamtale forventes at finde sted den 18/8-2022.

Ansøgningen med relevante bilag sendes Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (mrk. ”organist).

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.