Stillingsopslag:

Tveje Merløse kirke

Tveje Merløse Kirke 
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 12. august 2022  
Forventet tiltrædelse: 1. oktober 2022

Tveje Merløse kirke søger en organist, der er bredt musikalsk funderet

Tveje Merløse kirke i Holbæk søger en organist (37t) pr. 1. oktober 2022.

Hvem er vi?

Tveje Merløse er en af Holbæks bykirker, men ligger i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af byen. Kirken er omkranset af kirkegården og landsbyens mange gamle træer. Landsbymiljøet understreges af branddammen med ænder og de mange gamle huse og gårde. Organisten har eget kontor i Den gamle skole ved siden af to af kirkens fire præster. Kirken betjenes til hverdag af et team bestående af administrationschef, kordegn, kirketjenere, kirkekulturmedarbejder, graver og gravermedhjælpere. Sognet har 12.000 indbyggere, som bor i den sydlige og vestlige del af Holbæk. Sognet er kendetegnet ved en fast søndagsmenighed, brug af mange nyere salmer i gudstjenesten og en stor opbakning til særlige arrangementer og sogneaktiviteter. Tveje Merløse kirke har et udstrakt netværk i lokalområdet og det bevirker, at der er mange aktiviteter i kirken understøttet af mange frivillige ildsjæle.  

Vi søger en organist, der:

  • Er faglig dygtig og har sans for at understøtte og inspirere menighedens salmesang

i både rytmisk og klassiske musik

  • Leder kirkens kor, samt brænder for korledelse af kirkens unge- og voksenkor
  • har ansvar for vedligeholdelse af sognets instrumenter og håndtering af sognets noder
  • er god til at samarbejde, er udadvendt, fleksibel og deltager i kalender-, planlægnings- og andre arbejdsrelaterede møder, herunder være med til koncert/møde- og gudstjenesteudvalgets møder, når indholdet drejer sig om musik
  • kan arrangere og gennemføre et antal koncerter/musikarrangementer, herunder tovholder- og værtsrolle, samt står for PR om arrangementerne
  • har sin daglige gang i kirken og vil indgå i kirkens liv og være med til at udvikle det i samarbejde med både ansatte og frivillige

Orglet er et Frobenius orgel fra december 2021 med 12 stemmer, 2 manualer, svelleværk og tre transmissioner. Sognet råder over et Yamaha C5-flygel, et opretstående Yamaha-klaver i kirken og et el-klaver (Nord piano). Organisten har kontor i Den gamle skole, hvor to af kirkens præster også har kontor.

Tveje Merløse kirke består af et stort netværk af frivillige, et engageret menighedsråd og fastansatte. Dine nærmeste kollegaer vil være en kordegn, to kirketjenere, kirkesangere, en kirkekulturmedarbejder, en graver, gravermedhjælpere, tre fuldtidspræster og 1 deltids ungdomspræst. Din nærmeste leder vil være administrationschefen.

Om Tveje Merløse som arbejdsplads

  • Vi mener, at en god arbejdsplads er baseret på et inspirerende teamsamarbejde med høje ambitioner, frihed under ansvar, en positiv atmosfære
  • Vi vægter det rummelige og gode arbejdsmiljø højt og sætter pris på samarbejde og en uformel tone
  • Vi arbejder efter Den gyldne Regel, som tilskynder os til at behandle andre, som vi gerne selv vil behandles

Lønforhold:

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister eller Cirkulære om protokollat til akademikeroverenskomsten om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på folkekirkens område samt Overenskomsten for akademikere i staten.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte administrationschef Dorte Hovmand tlf. 44129423

Har denne afvekslende stilling vakt din interesse – ser vi frem til at høre fra dig.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Tveje Merløse kirkes menighedsråd Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Ansøgningsfrist den 12/8 2022 kl. 09.00. Ansættelsessamtaler og prøvespil afholdes den 21/8 og 22/8 2022. Anden samtalerunde afholdes den 25/8 og 26/8 2022.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest samt at der er prøvetid i stillingen.


 

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.