Stillingsopslag:

Skive og Vor Frue Kirker

Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 1. juni 2022 kl. 12

En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn, er ledig pr. 1. august 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi ønsker en organist med god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde. Skive Sogn værdsætter musik af høj kvalitet og er meget åbne for genrer, så der vil være mulighed for at sætte sit eget musikalske præg.

Organisten skal i samarbejde med organistassistenten varetage gudstjenester, kirkelige handlinger i begge kirker, koncerter, tjenester på plejehjem og i sundhedshuset. Organisterne indgår sammen i et tæt samarbejde med præster og kirkekulturmedarbejder om udvikling af aktiviteter i sognet.

Skive Sogn har 10.500 indbyggere, 8 ansatte i sognet samt 3 præster tilknyttet. Sognet er kendetegnet som et levende bysogn med god kirkegang og stor interesse for korsang og musik. Til kirkerne er der knyttet et  junior- og ungdomskor samt et voksenkor. Assistenten leder kirkens junior- og ungdomskor. Begrænset deltagelse i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Der er gensidig vikarforpligtelse organisterne imellem.

Skive har musikskole og et velfungerende musikliv i byen. Kirken indgår aktivt i musiklivet bla. sammen med Jazzklubben, ligesom en del kormedlemmer er aktive på MGK.

Orglet i Skive kirke: P. Bruhn & Søn 1985; 43 stemmer

Orglet i Vor Frue kirke: Poul-Gerhard Andersen 1965; 19 stemmer

Der er flygel i Skive Kirke og i Skive Sognegaard. Der er ligeledes et klokkespil i Skive Kirke med 25 klokker. Klokkerne er automatiske og styres fra program på computer.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Akademikere i Staten (AC) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.492 kr. – 394.182 kr. årligt (nutidskroner).
Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.150 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.964 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 31.641,50 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2 kirker.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Lisbeth Luckow tlf. 5127 0771.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skive Sogns Menighedsråd på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 1. juni 2022 kl. 12.
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted den 8. juni 2022. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.