Stillingsopslag:

Middelfart Kirke

Middelfart Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 1. juni 2022

Middelfart Kirke

Stillingen som organist og kantor ved Middelfart kirke, Middelfart Provsti, er ledig pr. 1. september 2022.
 
Da vores dygtige og afholdte organist igennem 46 år går på pension, søger vi ny organist og kantor ved Middelfart kirke, Sankt Nicolai.

Middelfart Sogn tæller 13.091 indbyggere, hvoraf 10.682 er medlemmer af Folkekirken. Middelfart kirke er den eneste kirke i sognet og ligger naturskønt ved Lillebælt og broerne centralt placeret i landet.

Organistassistent (30%) afløser ved gudstjenester og kirkelige handlinger og leder kirkens Pigekor.
Desuden er ansat ekstern korleder, som varetager ledelsen af kirkens Spirekor.
 
Middelfart sogn er et stort bysogn med mange kirkelige handlinger og kirken nyder stor opbakning fra lokalsamfundet. Kirken har en bred folkekirkelig profil og et godt samarbejde med byens mange skoler og andre lokale institutioner. Igennem kirkens mange forskelligartede aktiviteter er den røde tråd bestræbelsen på at forene rummelighed og kvalitet, hvor et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem menighedsråd, kirke, frivillige og ansatte vægtes højt. Der er 4 præster, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirketjenere og et kordegneteam.

Kirkens orgel er på 29 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Orglet er bygget af Th. Frobenius & Co. i 1962. Menighedsrådet ønsker, i samarbejde med organisten, at undersøge muligheder for udvidelse/forbedring. Der er et nyt Kawai-flygel i sognegården samt klaver i kirke og kirkehus. Der er kontorfaciliteter til organisten.

Som udgangspunkt sker ansættelse med den nuværende stillingsbeskrivelse. Efter tiltrædelse vil menighedsrådet i samarbejde med organisten udforme den fremtidige struktur for organistarbejdet ved kirken.

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle kirkens koncert- og korliv, med gudstjenesten som omdrejningspunkt. Der søges en højprofileret orgelspiller, som tillige kan stå i spidsen for stedets korarbejde og musikliv.

Kandidat fra et af musikkonservatorierne eller ansøger med lignende uddannelsesbaggrund foretrækkes.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner).
Referencer indhentes.

Fagkonsulent er tilknyttet ansættelsesforløbet.

Ansøgning stiles til kontaktperson Per Hou Christensen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).
Spørgsmål til stillingen kan rettes til organist Niels Anker Weldingh (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den./ tlf. 25 34 69 71) eller sognepræst Johanne Fårup (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den./ tlf. 63 41 43 33)
Der indhentes børneattest.
Prøvespil finder sted den 8. og 9. juni.
 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.