Stillingsopslag:

Christianskirken, Kgs. Lyngby

Christianskirken, Kgs. Lyngby
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: den 24. januar 2022

Organist til Christianskirken, Kgs. Lyngby 

En stilling som organist ved Christianskirken, Kgs. Lyngby er ledig pr. 01. februar 2022.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

 • Højmesser
 • Hverdagsgudstjenester
 • Koncertarrangementer
 • Leder af kirkesangere 

Christians Sogn har 9300 indbyggere. I kirken er ansat 4 præster, 5 korsangere, 1 kordegn, 1 formidlingsarbejder, 2 kirketjenere og 1 korleder til børnekoret.

Christianskirken er en kirke med et højt aktivitetsniveau og har antennerne ude i forhold til det omkringliggende samfund. Vi har en stor trofast og sangglad menighed, der har højmessen som sit naturlige samlingspunkt. Vi holder hverdagsgudstjenester med varierende musikalske udtryk for både børn, unge og voksne. Vi har et rigt musikliv, og mange kor, herunder kirkens Børne – og Spirekor, bruger vores kirke.

Der er et tæt og konstruktiv samarbejde mellem kirkens medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige. Vi deltager gerne i samarbejder med de øvrige sogne i provstiet om pinsegudstjeneste og børnekorarbejde.

Menighedsrådet arbejder på at udvide med en PO organist, som i samarbejde med dig kan løfte den mere rytmiske del af det musiske arbejde, herunder også den gensidige vikardækning.

Hovedorgel: Th. Frobenius og sønner, 1943, 34 stemmer, 2 manualer, pedal. Orglet er i 2019 moderniseret med elektronisk registratur og sættekombinationsanlæg af mærket Laukhuff. 

Kororgel:      Th. Frobenius og sønner, 2002, 6 stemmer, 1 manual, u. selvst. Pedalværk 

Se christianskirken-lyngby.dk for orglernes dispositioner. 

Flygel:          Wilh. Steinberg, P-212, 2013

I sognegården forefindes desuden 1 elektronisk flygel og 1 klaver. 

Vi forventer, at du:            

 • har en kirkemusikalsk kandidateksamen eller tilsvarende.
 • elsker dit orgel og kan få taget til at lette, når 350 mennesker er samlet i kirken.
 • kan fortætte stemningen til de kirkelige handlinger og spille en moderne, rytmisk salme fra flygelet, når det passer til situationen.
 • har lyst til i samarbejde med kirkens præster også at inddrage nye salmer i gudstjenesten.
 • har forståelse for gudstjenestens liturgi og fællessangens betydning for gudstjenesten.
 • har det daglige ledelsesansvar for kirkens ansatte korsangere, og stræber efter at få det bedste ud af dem med motetarbejde – også gerne med egne kompositioner.
 • indgår i samarbejde med en kommende PO organist om den ugentlige morgenandagt, den rytmiske legestue og de ugentlige konfirmandandagter.
 • i begrænset omfang akkompagnerer børnekoret
 • bidrager i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander et par gange i løbet af sæsonen
 • måske har lyst til at starte voksenkor op.
 • ser dig selv som en del af et større arbejdsfællesskab bestående af kirkens præster, ansatte og menighedsråd, der bruger hinandens ressourcer optimalt.
 • er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver.
 • som organist arrangerer koncerter i alle genrer, og vil sætte dit præg på kirkens liv med den musik, du brænder for. 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. 

Ansættelse sker ved Christians Sogns Menighedsråd beliggende Chr. X Alle 122, 2800 Kgs. Lyngby

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387-310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet, Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79  kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Mette Nissen tlf. 40284711, kontaktperson Hans-Christian Jørgensen tlf. 93926313  eller daglig leder sognepræst Lisa Tikkanen Pagh tlf. 28780630.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. januar 2022.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted medio februar 2022.

Ansættelse sker hurtigst muligt.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.