Stillingsopslag:

Vor Frue kirke i Vordingborg

Vor Frue kirke i Vordingborg
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfristen: 14. januar 2022 kl. 12.00
.

Stillingen som organist ved Vor Frue kirke i Vordingborg, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer ugentligt. 

Middelalderbyen Vordingborg er Sjællands sydligste købstad med en befolkning på ca. 12.700 indbyggere. Vor Frue Kirke, der kan føres tilbage til 1388, er beliggende i et spændende historisk område, der omfatter såvel Gåsetårnet som borgruinen efter Valdemar-slægtens kongeborg fra 1157. Kirken er en større bykirke integreret i den historiske bydel og tæt på centrum. Området nyder stor turistmæssig interesse. For informationer i øvrigt om kirken og sognet: https://sogn.dk/vordingborg/

Sognegården er beliggende ca. 700 m. fra selve kirken. Her er der administrationskontor, kontor for hver af de 3 præster, kordegnekontor, organistkontor, mødelokaler og køkken.

Kirkens orgel er bygget af Marcussen & Søn i 1960. Det har 28 stemmer fordelt på HV, BV, Ekkoværk og pedal. Den unikke facade er tegnet af P.G. Andersen og er kendetegnet ved sine smukt dekorerede kobberpiber og asymmetriske pibeopstilling. Klangen har sin rod i Orgelbevægelsen og tilgodeser i særlig grad den nordtyske og den franske barok. Yderligere information om orglet kan tilgås her: http://www.forlagetvaks.dk/orgel.html

Kirken har desuden et smukt klingende Yamaha flygel.

Af øvrige tjenestesteder kan nævnes et nærliggende kapel, hvor der forefindes et el-klaver. samt de kirker, som menighedsrådet har en samarbejdsaftale med, aktuelt Bårse og Beldringe.

Vordingborg kirke har et rigt og varieret menighedsliv med aktiviteter for alle generationer. Vi tilstræber i det daglige at udføre vores arbejde kompetent, vedkommende og inspirerende. Vi søger derfor en organist med højeste organisteksamen og med stor interesse for den liturgiske musik. Vi lægger især vægt på:

- din evne til at tilføre musikken i gudstjenesten de liturgiske og musikalske kvaliteter, som den enkelte tjeneste kalder på i forhold til tekster, kirkeåret og årstid. Vi imødeser at samarbejde med dig om de enkelte tjenester til glæde for en stor, interesseret og velsyngende menighed.

- din evne og vilje til at imødekomme ønsker om særlige musikalske indslag i forbindelse med de kirkelige handlinger, herunder i særlig grad sognets mange begravelser og bisættelser.

- dine evner som orgelspiller til at udnytte orglets muligheder i et bredt repertoire til såvel gudstjenester, kirkelige handlinger og som solist og akkompagnatør ved koncerter.

Kirken har tidligere haft et fremragende pigekor. På grund af en længere vakance i organistembedet samt Corona krisen skal korarbejdet genetableres både i forhold til korets medvirken ved gudstjenesterne, men også med henblik på særlige aktiviteter i forbindelse med bl.a. koncerter. Vi imødeser dine spændende initiativer på dette område.

Vordingborg kirke er en aktiv del af byens kulturliv. Blandt andet arrangeres 8-10 koncerter årligt, som organisten udarbejder sammen med menighedsrådets koncertudvalg. Mulighederne for at udfolde sig musikalsk i den store kirke er mange: Det fremragende orgel, flyglet, kammermusik, kormusik, de historiske omgivelser, samarbejdsmuligheder med Ensemble Storstrøm, musikskole og MGK kan nævnes til inspiration. Har du nogle forslag?

Ud over de ovenfor nævnte aktiviteter medvirker organisten ved personalemøder og menighedsmøder. Organisten skal i et nærmere beskrevet omfang samarbejde med organisten ved Bårse og Beldringe kirker. Organisten ved disse kirker er ansat ca. 35% ved Vordingborg Kirke. Organisten ved Vordingborg Kirke medvirker i begrænset omfang ved tjenester i Bårse og Beldringe Kirker.

Menighedsrådet ser frem til et positivt og konstruktivt samarbejde. Vi ønsker at understøtte den nye organists initiativer for at genopbygge og videreudvikle Vordingborg Kirkes musikalske vinkel. Det være sig såvel økonomisk som praktisk. Der vil desuden være velvilje i forhold til dine eventuelle ønsker om efter- eller videreuddannelse, særlige kurser eller andre kompetencestyrkende tiltag. 

Løn og ansættelsesvilkår:

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Man er velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Ole Dyhr på tlf.: 5534 6663 eller   2247 1788 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontaktperson Helle Brintow tlf.: 5537 1947 eller 3022 5309 eller mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der vil blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 5 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes til Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg eller mailes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være os i hænde senest 14. januar 2022 kl. 12.00.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.