Stillingsopslag:

Sankt Povls Kirke

Sankt Povls Kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer om ugen
Ansøgningsfristen: senest 26. november 2021 kl. 12.00

Vil du spille sammen med os i Sankt Povls Kirke?

Sankt Povls Kirke søger en fagligt dygtig organist med ansættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Vi søger en engageret organist, der har sans for traditionerne og samtidig lyst og evner til at arbejde med rytmisk musik og nye salmer. Med din musikalske kunnen og engagement, vil du kunne være med at sætte dit præg på gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset. Du vil være en del af en meget aktiv kirke med mange forskelligartede kirkelige og kulturelle arrangementer. Ud over gudstjeneste hver søndag og på helligdage, gennemføres der gudstjenester på det nærtliggende plejehjem og gudstjenester under åben himmel i forbindelse med byens aktiviteter. Kirken er meget synlig i byens liv og nyder megen goodwill. Kirken tager aktivt del i byens kulturelle liv, med bl.a. City-Evening, Maritime Kulturdage og samarbejder med bl.a. FDF, kunst- og kulturforeninger og lokalhistoriske foreninger. Sankt Povls Kirke er derfor et sted med mange muligheder.

Sankt Povls Sogn rummer en stor bykirke med mange kirkelige handlinger, et højt aktivitetsniveau og et stort sognehus, Sankt Gertruds Hus. Sognet har 7.451 indbyggere, heraf 6.049 folkekirkemedlemmer.

Sankt Povls Sogn driver i fællesskab med Halskov Sogn Korsør Kirkegård. Kirkegården, der også omfatter kapel, ligger tæt på Sankt Povls Kirke. Langt størstedelen af sognets begravelseshandlinger sker fra kapellet, som kirkens organist også betjener.

Som kirkens nye organist bliver du en del af et fællesskab med 2,25 præst, 1 kordegn, 2 kirketjenere, 1 kommunikationsmedarbejder samt 11 menighedsrådsmedlemmer. Herudover medvirker et stort antal frivillige aktivt ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter i og omkring kirken. Sankt Povls Kirke kommunikerer aktivt på de sociale medier, gennem lokale aviser og en månedlig folder med nyt fra kirken.

Vi tilbyder dig:

 • Et fællesskab i form af en stor og bredtfavnende menighed
 • Engagerede kolleger der brænder for opgaverne
 • En arbejdsplads med en uformel omgangstone og godt humør
 • Høj grad af selvstændighed
 • Et engageret menighedsråd, som er åben over for nye tiltag

Vi ønsker en organist, som kan:

 • Varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenester, øvrige kirkelige handlinger og arrangementer i sognet samt Korsør Kirkegårds kapel
 • Spille såvel traditionel kirkemusik som rytmisk musik
 • Tage engageret og aktiv del i kirkens liv
 • Bidrage og indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med kollegaer og menighedsråd og derigennem styrke kirkelivet.
 • Etablere et kor og et frivilligt lejlighedskor samt et børnekor med udgangspunkt i årets minikonfirmander
 • Arrangere koncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget.
 • Sørge for tilsyn (vedligeholdelse) med kirkens instrumenter: orgel, klaver og flygel

Menighedsrådet lægger vægt på, at du har:

 • En god fornemmelse for folkekirkens gudstjeneste og ritualer samt salmesangsledsagelse i og uden for kirkerummet
 • Kendskab til og interesse for både nye og gamle salmer
 • Et godt forhold til både klassisk og rytmisk musik og vil inddrage rytmisk musik og benytte klaver under såvel gudstjenester som møder
 • Erfaring med korledelse og pædagogisk formidlingsevne i mødet med konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang og ved børnegudstjenester.
 • Gode samarbejdsevner og vil indgå i et tæt og frugtbart samarbejde med kirkens præster, medarbejdere og menighedsråd.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådets fungerende kontaktperson, Jørgen Fink, tlf.: 2237 1484 eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sankt Povls Sogns menighedsråd på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 26. november 2021 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 49 og 50.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. og 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Kirkens instrumenter

Orglet i Sankt Povls Kirke er bygget i 1962, ombygget i 2003. Begge gange af Th. Frobenius & Sønner, det har 3 manualer samt pedal og 26 stemmer + 1 transmission.

I kirkerummet er der desuden et Samick klaver, alder ukendt. 

I sognehuset, Skt. Gertruds Hus, findes et Kawai babyflygel, i korlokalet på 1 sal et Yamaha DGX-660 workstation med 88 tangenter. Foruden et Roland BK-9 keyboard med ld system 28 højtaler til udendørs gudstjenester eller ekstra tjenester i kirken.  

Som følge af Covid19 har korarbejdet ligget stille i en meget lang periode og skal derfor etableres på ny.

Korsør Kirkegård

Kapellets orgel er et fire stemmers orgel uden pedal fra Th. Frobenius & Sønner 1969

Der er ligeledes tilknyttet to kirkesangere til kapellet. De medvirker indtil videre også ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.