Stillingsopslag:

Værløse sogn

Værløse sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer om ugen
Ansøgningsfristen: mandag d. 15. november 2021 kl. 12.00

 

Værløse sogn søger en organist

En fuldtidsstilling (37 timer) som organist i Værløse sogn er ledig til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter. Vi er et stort sogn med ca. 12.000 folkekirkemedlemmer og to kirker. Du skal derfor sammen med vores anden organist indgå i et team til at varetage de forskellige musikalske opgaver i sognet. Du vil primært være tilknyttet kirken i Kirke Værløse. I perioden 1. februar – 1. juni 2022 dog primært i Værløse Kirke, herunder også ledelse af kirkens børne- og ungdomskor. Dette skyldes, at der i denne periode vikarieres for en kollega pga. barsel. Der er gensidig vikardækning med organisterne i Hareskov sogn.

Organistens opgaver er primært varetagelse af gudstjenester, kirkelige handlinger og ledelse af kirkesangere ved Kirke Værløse Kirke samt ledelse af det rytmiske kor.

Vi ønsker, at du er uddannet organist, med interesse og kompetencer inden for det rytmiske, men ansøgere med anden baggrund kan også komme i betragtning. Endvidere ønskes:

- gode samarbejdsevner
- erfaring med rytmisk musik
- fleksibilitet i forhold til nye tiltag
- samarbejde med præsterne om forskellige former for gudstjenester
- imødekommenhed og
- erfaring med frivillige.

Kirkens orgel er et Frobenius-orgel fra 1966 med 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Ansættelse sker ved Værløse Sogns Menighedsråd beliggende Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 317.853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 306.708,73 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. (vælg det relevante)

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Hvis du vil vide mere om stillingen, så se på vores hjemmeside www.vaerloesesogn.dk eller send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Værløse menighedsråd og kan sende på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Der er ansøgningsfrist mandag d. 15. november 2021 kl. 12.00, og vi forventer at afholde samtaler og prøvespil i uge 48 og 49.

Vi indhenter naturligvis børneattest og eventuelt referencer. 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.