Stillingsopslag:

Sct. Jørgens Kirke i Svendborg

Sct. Jørgens Kirke i Svendborg
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: den 15. november 2021

Organist 

En fuldtidsstilling som organist ved Sct. Jørgens Kirke i Svendborg er ledig pr. 1. januar 2022.

Sct. Jørgens sogn er en del af Svendborg by beliggende i den vestlige del af Svendborg. Kirken er en middelalderkirke fra 1250 og var oprindelig kirke for spedalske. Kirke og kirkegård fremstår smuk og velholdt ned mod Svendborgsund. Se mere på www.sctjoergens.dk

Sognet er karakteriseret ved en forholdsvis stor ældre beboergruppe bosat i egen bolig langs med Svendborgsund samt et område med blandede boligtyper administreret af den lokale boligforening. Der en begyndende udskiftning i beboersammensætningen, idet flere børnefamilier bosætter sig i sognet.

Kirken blev totalt renoveret i 1960 og har 104 siddepladser, et Markussen orgel fra 1964, udvidet i 1990 til 15 stemmer fordelt på 2 manualer samt pedalværk. I kirken står et keyboard og i sognegården er der et flygel (Kawai 2004). 

Kirkens liv

Udgangspunktet for det kirkelige arbejde er gudstjenesten.

Sognet er et aktivt bysogn uden kirkeligt retningspræg.

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer, uden direkte tilknytning til politiske partier og kirkelige organisationer. Menighedsrådet er aktivt og medvirkende til et godt kirkeligt arbejde og arbejdsmiljø. Menighedsrådet bakker op om ansattes arbejde og er bevidste om at skabe gode rammer for forkyndelsen og de ansattes arbejde. Kollegagruppen består af to præster, kordegnen, 1,3 kirketjener, 1,6 organist, kirkesanger samt to kirketjenervikarer.

Kirkernes ansatte er engagerede og ansvarsbevidste og har et højt fagligt niveau og udviser stor imødekommenhed. Der er tradition for at man lytter til hinandens idéer og arbejder konstruktivt med dem. 

Vores nye organist

Vi leder efter en uddannet (PO-KMO-DOKS) organist, der har lyst og evner til at indgå i det musikalske liv - på lige fod med kirkens anden organist - indgå i det kollegiale fællesskab med kirkernes præster, ansatte og menighedsråd. Endvidere ønsker vi en organist med lyst og kompetence til at lede og genetablere kirkens børne- og ungdomskor, som har lidt under Coronaens begrænsninger.

Organisterne løser i fællesskab de musikalske opgaver og deler tjenesterne mellem sig. Det forventes at organisterne sammen planlægger de månedlige arbejdsplaner, deler de administrative opgaver og dækker hinandens ferie- og fridage. 

Arbejdsopgaver:

Der er gudstjeneste på alle søn- og helligdage, og ofte dåb efter søndagens gudstjeneste samt mange lørdagsdåb.

Der er mange kirkelige handlinger (2019: 56 dåb, 26 vielser, 79 begravelser/bisættelser og 4 konfirmationer af i alt 42 konfirmander). Til de kirkelige handlinger er der jævnligt ønske om, at organisten spiller til andet end salmer og eventuelt medvirker sammen med en solist.

Der afholdes en månedlig aftengudstjeneste, som planlægges af præster og organister i fællesskab. Kirken er også ramme om 4-6 årlige børnegudstjenester, et årligt dåbsjubilæum og flere særgudstjenester i årets løb, særligt til jul.

Organisterne deltager i 2-3 aftenmøder, et månedligt eftermiddagsmøde, månedlige hverdagsgudstjenester, primært for sognets plejehjem samt månedlige gudstjenester på lokalcenteret i sognet. Endvidere deltager organisterne i konfirmandforberedelsen, ugentlige medarbejdermøder og relevant udvalgsarbejde under menighedsrådet. Koncerter arrangeres i fællesskab med aktivitetsudvalget. En del af koncertbudgettet kan bruges til musikledsagelse til sognets gudstjenester.

På Assistens kirkegård i Svendborg er et begravelseskapel, hvor organisterne i Sct. Jørgens kirke har en fast ugentlig vagt foruden vagt en lørdag hver 5. uge. Det forekommer også, at borgere i Sct. Jørgens sogn begraves fra kapellet, hvortil organist og præst følger med.

Kirken tilbyder også babysalmesang, som ledes af den anden organist.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkårene vil afhænge af organistens uddannelsesbaggrund.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Løn 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn på mellem 317853,20 kr. – 387.310,88 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. - 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 306.708,73 kr.S (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 kr. (nutidskroner).  Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.846,79 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/ kr.  31.089,97 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/ 36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK tillæg 947,19 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Ulla Kjærsgaard/mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret, att. Ulla Kjærsgaard, Brydegårdsvej 15, 5700 Svendborg, eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. november 2021. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted kort efter denne dato. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.