Stillingsopslag:

Gl. Holte kirke

Gl. Holte kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: den 1. november kl. 12.00

ORGANIST TIL GL. HOLTE KIRKE 

Fuldtidsstillingen som organist ved Gl. Holte Kirke er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Sognets menighedsråd søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudstjenesteliv. Vi ønsker en organist, der har interesse for den kirkemusikalske arv, sætter en ære i høj faglig standard og mestrer det klassiske med et twist.

Gl. Holte Kirke er et sted med mange aktiviteter og gudstjenester for folk i alle aldre, derfor er det vigtigt, at musikken både henvender sig til ung og gammel, til dem der færdes hjemmevant i kirken, og dem der nysgerrigt lægger vejen forbi.

Organisten forventes:

  • at have erfaring med både den ældre og den nyere, rytmiske, kirkemusik.
  • at tage aktivt del i menighedens og kirkens liv og bidrage til et levende arbejdsfællesskab med kollegaer og menighedsråd.
  • at lede og inspirere kirkens professionelle kor.
  • at arrangere kirkens koncertprogram og selv optræde ved egne koncerter.
  • at opbygge korvirksomhed i kirken.
  • at medvirke ved babysalmesang, kirkerytmik, konfirmandforberedelse, plejehjemsgudstjenester, sangaftener og foredragsaftener.

Ansættelsesområdet er Rudersdal Provsti

Kirkens vidunderlige orgel er bygget af Th. Frobenius & Sønner i 1978. Instrumentet har 17 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Der er sveller og tremulanter for de to manualer, mekanisk traktur og registratur samt sløjfevindlader. I kirken er der desuden et Steinwayflygel, og i kirkens foredragssal findes et klaver af fabrikatet Schimmel.

Kirken har to præster, en kordegn, to kirketjenere, en sognehusværtinde samt en rengøringsassistent. Menighedsrådet består af i alt otte medlemmer.  

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Gl. Holte Sogns Menighedsråd v. formand Anne Minor Christensen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. november kl. 12.00.

Prøvespil forventes afholdt den 21. november og den 22. november.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jannik Theilgaard på tlf.: 5185 5228 eller til sognepræst Signe Ahlburg på tlf.: 2151 3618.

Ansættelsen af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisation af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det dertilhørende protokollat for kirkemusikere. For flere oplysninger se www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisation af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Ved ansættelse efter overenskomst i en DOKS-stilling aflønnes i henhold til overenskomstens protokollat 1. Der aflønnes efter basislønskala (nyløn) for akademikere i staten (pt. 316.910 kr. til 386.161 kr., nutidskroner). Der ydes et rådighedstillæg svarende til det, som gælder for fuldmægtige i staten (pt. 40.774,76 kr. til 63.328,65 kr., nutidskroner). Indplacering både hvad angår basisløn og rådighedstillæg sker efter anciennitet. For flere oplysninger se www.folkekirkenspersonale.dk.

Er man tjenestemand, og ansættes man i opslået stilling uden ophold fra tidligere stilling, fastholder man sin tjenestemandsstatus, og ansættes i henhold til stillingens hidtidige klassificering, DOKS-lønramme 34.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.798,51 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.290,70 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirke / 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.