Stillingsopslag:

Sct. Mortens Kirke i Næstved

Sct. Mortens Kirke i Næstved
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer om ugen
Ansøgningsfristen:
22. september 2021 klokken 10

 

Organist til Sct. Mortens Kirke i Næstved

Da vores organist gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi pr. 1. november 2021, eller snarest derefter, en ny organist.

Sct. Mortens kirke er en middelalderkirke fra begyndelsen af 1200-tallet. Kirken, med sit store orgel bygget af firmaet Th. Frobenius og sønner i 1975, ligger i Næstveds bymidte og er særdeles velbesøgt. Kirken har plads til ca. 300 personer.

Der er 2 sognepræster, 1 provst, 1 kordegn og 2 kirketjenere tilknyttet kirken.

Vi søger en person, der i tæt samarbejde med vores præster, menighedsråd og øvrige medarbejdere, kan videreudvikle sognets tradition for et højt musikalsk niveau.

Vi forventer at du:

 • Er en dygtig organist (gerne DOKS)
 • Er velbevandret i det klassiske kirkemusikalske repertoire og har kendskab til den danske folkekirkelige musikalske tradition og liturgi
 • Er positivt indstillet i tilgangen til at understøtte menighed og kirkens præster i valg af musik og salmer og fremførslen her
 • Har erfaring med arbejdet med korsangere og kor og er en engageret korleder
 • Har lyst til på eget initiativ at skabe musikalske arrangementer til glæde og gavn for menigheden
 • Vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens personale, er imødekommende og har gode samarbejdsevner. 

Vi kan tilbyde:

 • Et kirkeorgel på 41 stemmer + 3 transmissioner, 3 manualer og pedal
 • Kororgel fra ca. 1850 bygget af Frederik Ramus
 • Sognegård med Yamaha flygel
 • Et blandet voksenkor med 12 dygtige sangere der synger selvstændige korindslag til alle højmesser samt medvirker ved musikgudstjenester og koncerter
 • Et menighedsråd, som bakker op og deltager aktivt i menighedslivet

Organistens arbejde omfatter blandt andet:

 • Højmesser, gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i kirken
 • Gudstjenester på plejehjemmet Munkebo en gang månedligt
 • Musikledsagelse ved bisættelser/begravelser i kirken og i sognets to kapeller
 • Korledelse
 • Planlægning af sognets koncert- og musikaktiviteter i samarbejde med menighedsrådets aktivitetsudvalg
 • Musikledsagelse til fællessang ved sognearrangementer
 • Deltagelse i ugentlige kalendermøder sammen med kirkens øvrige personale

Stillingen er på 37 timer pr uge.

Organisten har eget kontor i kirken.

Ansættelsen er ved Sct. Mortens Sogns Menighedsråd Ostenfeldtsvej 18, 4700 Næstved.

Der er gensidig vikarforpligtelse mellem organisterne i Sct. Peders og Sct. Mortens kirker i forbindelse med den ugentlige fridag.

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Kantor Samfund (DOKS) med tilhørende protokollater. Kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910 kr. og 386.161 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg, som årligt udgør mellem 40.774,76 kr. og 63.328,65 kr., i stillingen. Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 305.799 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 321.291 kr. årligt. Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.997,71 kr.


Ansøgningsfrist onsdag d. 22. september 2021 klokken 10

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Inge Strikkertsen på telefon 30 49 83 70 eller tidligere organist Kurt Levorsen på telefon 21 66 30 48.

Ansøgning – inkl. CV og relevante bilag – sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Prøvespil og samtaler foregår den 27. og 29. september kl. 17.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.