Stillingsopslag:

Hornbæk Sogn

Hornbæk Sogn
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer om ugen
Ansøgningsfristen: fredag den 4. juni kl. 12:00

Organist til Hornbæk, Tånum, Borup, Kousted og Råsted kirker, Randers Søndre Provsti, Aarhus. Stift søges til en stilling på fuld tid. 

Vi søger en imødekommende og ansvarsbevidst organist med stort overblik, da vi er et femsognspastorat med 5 kirker og dermed med 5 forskellige orgler og mange ansatte. Vi søger en initiativrig organist, der ønsker at indgå i et inspirerende samarbejde med menighedsråd, ansatte og frivillige. 

Arbejdsområder og -opgaver:

 • Det musikalske ansvar ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med præsterne, herunder også plejehjemsgudstjenester, familie- og andre specialgudstjenester.
 • Selvstændig arrangør af koncerter i sognegården, da det er en aktivitet, vi har stor succes med.
 • Planlægge og afvikle kirkekoncerter og musikalske arrangementer i samarbejde bl.a. med aktivitetsudvalget.
 • Medvirke ved sogne- og sangarrangementer.
 • Lede vores ungdomskor.
 • Føre tilsyn med orgler og kirkernes øvrige instrumenter.
 • Medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandaktiviteter. 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet organist.
 • Har sans for liturgien og musikkens betydning for gudstjenesten.
 • Har lyst til at samarbejde om og bidrage til udviklingen af menighedens musikliv.
 • Kan og vil samarbejde med mange forskellige faggrupper. 

Vi tilbyder:

 • Frihed til at tilrettelægge sit arbejde.
 • God opbakning til organisternes ønsker og initiativer.
 • God mulighed for fællesskab med de øvrige ansatte i sognegården.
 • Jævnlige kaffemøder med alle pastoratets ansatte: organistkollega ansat 8 timer ugentligt, 2 præster, kordegn, 2 kirkesangere, 5 gravere/kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, sognegårdsbestyrer.
 • En varm og humoristisk tone alle imellem.
 • Organistkontor delt med sognegårdsbestyrer.

 

Tiltrædelse: 1. september 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: fredag den 4. juni kl. 12:00

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 24.

Ansøgning vedlagt kopier af eksamensbeviser, uddannelsesbeviser og udtalelser sendes til mail

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.defemsogne.dk 

Spørgsmål om stillingen kan rettes til afgående organist Thomas Ede, tlf. 2835 2657, sognepræst Dorte Jørgensen tlf. 2058 5641, kontaktperson Bjarne Sønderskov tlf. 4083 2906.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  

Ved ansættelse er der 3 måneders prøvetid og der indhentes børneattest.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Store Kannikestræde 8 - 1169 København K - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.