Stillingsopslag:

Holmens Kirke / Christiansborg Slotskirke 2. organist

Holmens Kirke / Christiansborg Slotskirke 2. organist
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: 19. maj 2021 kl. 12

Stillingen som 2. organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke, Københavns Holmens provsti, Københavns stift, er ledig, og ønskes besat pr. 1. august 2021. 

Ansættelse sker ved Holmens Sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1060 København K.  

Stillingen som 2. organist er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men kan efter nærmere aftale også realiseres som en deltidsstilling.  

Tjenesten omfatter gudstjenester, kirkelige handlinger og andagter i Holmens Kirke, Christiansborg Slotskirke, Holmens Kirkegårds Kapel samt på plejehjemmet Nybodergården.  

Til stillingen hører medvirken i koncertvirksomhed f.eks. med orgelsoli og som akkompagnatør af kirkens forskellige professionelle ensembler. 

Menighedsrådet ønsker ansøgere som har bestået højeste organisteksamen ved et dansk musikkonservatorium eller som har opnået tilsvarende kvalifikation ved uddannelse i udlandet. 

Holmens Kirke råder over et 15 stemmers kantori og 10 stemmers vokalensemble i særklasse, begge kor bestående af professionelt uddannede sangere. Korene ledes i hovedsagen af kirkens kantor, men 2. organisten leder kantoriet ved egne højmesser, og 2. organisten skal også ved andre lejligheder udføre ledelse af kirkens kor. Ansøgere forventes at have interesse, kvalifikationer og rutine inden for korledelse.  

Forståelse og interesse for musikkens rolle i forbindelse med gudstjenesten (kirkespil) tillægges stor betydning. Menighedsrådet lægger vægt på engagement i det kirkemusikalske arbejde og på en veludviklet samarbejdsevne og -vilje med andre personalegrupper samt imødekommenhed overfor menigheden og de mange besøgende i kirken. 
Ansøgere skal indgå i og bidrage positivt til en dynamisk hverdag med et højt aktivitetsniveau.  2. organisten varetager den kirkemusikalske del af konfirmandundervisningen (ca. 20 timer pr. år), og 2. organisten har ansvaret for vedligehold af Kantoratets nodearkiv.  

Instrumenterne i Holmens Kirke:

  • Hovedorglet bygget af Marcussen & Søn 1956, 50 stemmer med 3 manualer og pedal samt setzersystem
  • Kororgel bygget af Henk Klop 2000 med 6 stemmer
  • Tysk cembalo med 2 manualer bygget af Math. Krahmer 2009
  • Steinwayflygel fra 2015 

Orglet i Christiansborg Slotskirke: 

  • Marcussen og Reuter 1829/2009, 38 stemmer med 3 manualer og pedal 

Orglet i Holmens Kirkegårds Kapel: 

  • Starup 1981 med 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal 

Om Holmens Kirke:

Holmens Kirke ligger i hjertet af København omringet af Christiansborg, Nationalbanken, Børsen og kanalerne. 

Kirken blev grundlagt 1619 af Chr. IV til gavn for flådens folk. Holmens Kirke har fortsat en tæt tilknytning til Søværnet, kongehuset og Christiansborg. Organisterne har det musikalske ansvar ved adskillige årlige begivenheder i statens tjeneste, hvor der forventes musik leveret på højeste niveau.  

Der er over 60 kirkekoncerter om året - eksempelvis en international sommer orgelfestival, diverse korkoncerter, kammermusikserier, kulturnat, Kirkeministerens julekoncert og samarbejde med eksterne koncertarrangører.  

Ved kirken er fastansat en musikproducent, der varetager den administrative del af det kunstneriske arbejde. Herunder den tjenstlige omgang med Kantoriet, koncertvirksomheden m.v. 

Som 2. organist indgår man således i et kreativt kunstnerisk team sammen med hovedorganisten og musikproducenten.  

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres

tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00  kr. årligt (nutidskroner).

Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos organist og kantor Jakob Lorentzen, Holmens Kirke, tlf. 21 48 87 65 eller ved kontaktperson for menighedsrådet Michael Bager 60 67 92 33.  

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 19. maj 2021 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler med forudgående korprøve og orgelspil forventes at finde sted mandag d. 7.   juni 2021 mellem kl. 10.00-18.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, såfremt det skønnes nødvendigt.  

Menighedsrådet forbeholder sig ret til ved ansættelse at bede om Børneattest i forbindelse med endelig aftale om ansættelsesvilkår.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.