Stillingsopslag:

Birkerød kirke

Birkerød kirke 
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: torsdag den 4. maj 2021 kl. 12.00

Organist til Birkerød Sogn (37 timer pr. uge).

Stillingen som organist ved Birkerød kirke er ledig, og ønskes besat pr. 1. juli 2021. Vi er et sogn med 11.525 indbyggere. Vi har et aktivt kirkeliv, med mange faste kirkegængere samt mange aktiviteter i sognegården. Vi har også mange musikalske aktiviteter, hvor en organist forventes at medvirke aktivt og være inspirator sammen med kirkens musikudvalg. Det betyder, at der i Birkerød Sogn er gode muligheder for udvikling, plads til idéer, godt samarbejde og samarbejdsmuligheder.

Vi tilbyder:

Stillingen som organist er et spændende og alsidigt arbejde i samspil med 3 engagerede præster, 14 dygtige kolleger, herunder kirkesangere, leder af børnekor, kirke- og kulturmedarbejder, kirketjenere og kordegn. Vi har et aktivt menighedsråd på 13 valgte medlemmer og mange frivillige tilknyttet kirke og sognegård. Se mere om os på www.birkeroedsogn.dk

Dine opgaver:

 • Spille ved kirkens højmesser, gudstjenester og andagter og alle kirkelige handlinger.
 • Spille ved udendørs gudstjenester
 • Spille ved en månedlig plejehjemsgudstjeneste
 • Spille ved arrangementer op mod jul for sognets skoler og børnehaver
 • Deltage ved konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og ved arrangementer i sognegården
 • Arrangere koncerter og musikalske aktiviteter i sognet i samarbejdet med musikudvalget
 • Deltage i arbejdet med børnekorene i samarbejde med lederen af børnekorene
 • Deltage i det ugentlige kalendermøde
 • Være medlem af musikudvalget og deltage i møder og planlægning af musikalske aktiviteter
 • Lede og øve med kirkekoret (4 professionelle sangere)

Vi forventer at du:

 • Er en dygtig organist (DOKS)
 • Er velbevandret i det klassiske kirkemusikalske repertoire og har kendskab til den danske folkekirkelige musikalske tradition
 • Er indstillet på at arbejde med andet end det klassiske repertoire, herunder rytmisk og jazz inspireret musik
 • Er positivt indstillet i tilgangen til at understøtte menighed og kirkens præster i valg af musik og fremførsel heraf
 • Har arbejdet med korsangere og kor
 • Har lyst til at arbejde aktivt med oprettelse af et ungdomskor/-kantori, der kan deltage ved gudstjenester og andre arrangementer
 • Har lyst til på eget initiativ at skabe arrangementer til glæde og gavn for menigheden, fx temasangaftener, Bachaftener eller hvad du særligt brænder for

Vil indgå i et gensidigt udviklende og positivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens personale

Løn og ansættelsesvilkår:

 • Ansættelse sker ved Birkerød Sogns Menighedsråd, og det primære arbejdssted vil være Birkerød kirke og Sognegård. Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rudersdal Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
 • Ferie og frihed afløsningsdækkes af sognets administrationschef
 • Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 • Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 314.687 – kr. 383.453 (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Rådighedstillægget udgør mellem kr. 40.488,76 – kr. 62.884,45 (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
 • Der er tale om en stilling på 37 timer i gennemsnit pr. uge
 • Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.  

Ansøgning

 • Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til administrationschef Ebbe Torpegaard på telefon 42 23 15 00
 • Ansøgning med relevante bilag sendes til Birkerød Sogns Menighedsråd Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. maj 2021 kl. 12.00
 • Der afholdes samtaler med prøvespil i uge 20.
 • Der er tre måneders prøvetid, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.