Stillingsopslag:

Holstebro kirke

Holstebro kirke
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer om ugen
Ansøgningsfristen:
26. april kl. 8.00.

Vi søger pr. 1. juli 2021 en ambitiøs og inspirerende organist og korleder
ved Holstebro kirke.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet vægter musikken højt og ønsker en organist, som kan videreføre og udvikle Holstebro Kirkes lange tradition for et levende musikliv. Vi har en ambition om at udvikle et kormiljø, hvor elite og bredde går hånd i hånd til glæde for menigheden og for børn og unge i Holstebro. Derfor ønsker vi en organist som kan se sig selv i vores vision om at opbygge en ambitiøs korskole, der er synlig i byen.

Ud over at spille engageret til højmesser og andre gudstjenester i kirken varetager organisten bl.a. følgende opgaver: 

  • spiller til kirkelige handlinger såvel i kirken som på lokale kirkegårdskapeller og plejehjem.
  • leder af kirkens kor (ungdomskor), som medvirker ved gudstjenesterne i kirken.
  • planlægger og gennemfører koncerter i samarbejde med kirkens aktivitets- og koncertudvalg
  • fører tilsyn med orglerne og kirkens øvrige instrumenter her under klokkespillet.
  • gerne varetager programmering af klokkecomputeren med melodier til automatisk afspilning.

Vi forventer, at du:

  • er uddannet organist (DOKS).
  • er imødekommende og har gode samarbejdsevner.
  • har kvalifikationer på højeste niveau vedrørende korledelse, solistisk og liturgisk orgelspil
    og en sikker liturgisk fornemmelse for tjenesternes gennemførelse.
  • er indstillet på at videreføre traditionen med at benytte andre musikere og instrumentalister ved gudstjenesterne på de store helligdage.
  • har stor erfaring i den klassiske orgelmusik og har en professionel musikers engagement i forhold til det klassiske og nyere salmerepertoire.

Holstebro Sogn har 11.814 indbyggere, ni ansatte, herunder to kirke- og kulturmedarbejdere samt fem præster tilknyttet sognet.
Sognet er kendetegnet ved en større bykirke med en dejlig akustik, en aktiv og gudstjeneste-fejerende menighed, et trofast koncertpublikum og et levende menighedsliv med aktiviteter for alle aldersgrupper. Derudover er der mange frivillige i tilknytning til aktiviteter i kirken og sognehuset.


Holstebro Kirke har et hovedorgel med 45 stemmer, hvor registratur er ombygget i 2007 til elektrisk funktion m. 8000 kombinationer, samt et kororgel m. 4 stemmer – begge bygget af Frobenius.

Der er ligeledes et klokkespil med 48 klokker, der betjenes med stokklaver. Klokkespillet er totalrenoveret i 2020, og betegnes af Kirkeministeriets klokkekonsulent som værende et af Danmarks bedste. Såfremt du har interesse for klokkespil, men ikke er uddannet klokkenist, ser menighedsrådet positivt på videruddannelse.


Der er både akustisk klaver (Kawai) og elklaver (Roland) i kirken. I Sognehuset (akustisk) og i korenes øvelokale elklaver (Roland). Af pladshensyn kun et mindre keyboard i korlokalet bag orglet.

Kombineret korøvelokale og kontor i Sognehuset.

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.395,00 kr. – 383.097,00 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.451,14 kr. – 62.862,03 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.371,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 318.741,00 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.587,32 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/756,69 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker/36.593,41 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. (vælg det relevante)

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Bent E. Jacobsen,
tlf. 9742 0263/mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.., kirkemusiker og korleder Majken Kirkegaard, tlf. 2511 1535  mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til  Organist og Korleder til Holstebro Kirke (emply.com)

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. april kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 18-19.

Se mere om Holstebro Kirke på www.holstebrokirke.dk
om Holstebro Kommune på
https://flyttilholstebro.dk/     https://www.holstebro.dk/kultur-fritid

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.