Stillingsopslag:

Sct. Mikkels Kirke i Slagelse

Sct. Mikkels Kirke i Slagelse
Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse
Stillingsstørrelse: 37 timer
Ansøgningsfrist: mandag den 22. februar 2021

Sct. Mikkels Kirke i Slagelse midtby søger en dygtig og engageret organist. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse 1. maj, eller snarest derefter.

Der er 10.090 indbyggere i Sct. Mikkels Sogn (Sankt Mikkels), heraf 7.139 folkekirkemedlemmer. Sct. Mikkels Kirke er en købstadskirke, der ligger i midtbyen. 

Sct. Mikkels Kirke er først og fremmest en folkekirke, der ud over søndagens gudstjeneste danner ramme om sognets liv fra dåb til vielse og begravelse, men også har en bred vifte af aktiviteter for alle generationer. Derudover er kirken en aktiv del af byens rige kulturliv – en nærværende og aktiv medspiller, der er med til at brande byen. Udover den fællesskabende rolle for menigheden er kirken også med til at skabe andre fællesskaber som formidler af kultur ved blandt andet foredrag og koncerter. 

Kirken en større købstadskirke fra 1333, hvor den afløste en tidligere kirke med tvillingetårne fra det 11. århundrede. Der er fire sognepræster, hvoraf den ene er korshærspræst. 

Kirkens orgel blev indviet i 1961 og er bygget af Marcussen & Søn. Det er intoneret af P.G. Andersen, som også har tegnet den markante facade, der skal illustrere ærkeenglen Michael med udbredte vinger. Orglet blev renoveret af P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri i 2017 og har nu 35 stemmer, fordelt på HV, SV, RP og Pedal. Der er netop påbygget et setzeranlæg med 8.000 kombinationer. Kirken råder desuden over et mindre kororgel med 4 stemmer, som er bygget af P.G. Andersen i 1989. 

Vi forventer, at du 

Har meget at byde på og er DOKS-organist.

Kan trives i og bidrage til det fællesskab, der eksisterer i kirken, og med dit åbne og imødekommende væsen vil deltage aktivt i sognets kirkelige liv og inspirere menigheden til at synge både traditionelle og nyere salmer og sange.

Vil deltage aktivt i personalemøder og andre fællesmøder.

Både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med kirkens præster og øvrige personale.

Vil indgå positiv i et kollegialt og fagligt samarbejde med kirkens organistvikar.

Har lyst og evner til at arbejde med kirkens voksenkor samt børne- og ungdomskor.

 

Vi kan tilbyde 

Engagerede medarbejdere og et engageret menighedsråd med 12 medlemmer og 4 præster, der støtter op om de musikalske aktiviteter, og som er stærkt interesseret i at arbejde for kirkens liv og vækst.

En aktiv og deltagende menighed.

Forskellige gudstjenester og en bred vifte af aktiviteter og koncerter.

Et godt samarbejde mellem de fire sogne i byen.

Eget kontor i kirkeladen ved siden af kirken.

 

Stillingen omfatter blandt andet 

Pligt til at gøre tjeneste ved Sct. Mikkels Kirke, Sct. Mikkels Kapel, Sct. Peders Kapel og Plejecenter Smedegade samt eventuelt Slagelse Hospital og undtagelsesvist Helligåndskirken. Dertil kommer arrangementer i kirkens sognegård, Pakhuset.

 

Løn og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Læs mere på www.folkekirkenspersonale.dk. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Der er tre måneders prøvetid. 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg. 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. 

Du er velkommen til at kontakte formand for menighedsrådet Robert Kronberg på telefon 9153 9523 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller at kontakte næstformand og kontaktperson Ole Winkel på telefon 4079 2344 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Der vil blive indhentet referencer, straffeattest og børneattest i forbindelse med ansættelsen. 

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 10 og 11 eller efter nærmere aftale. 

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 22. februar 2021 kl. 12.00 og sendes til Sct. Mikkels Menighedsråd, Kirkepladsen, Rosengade 4, 4200 Slagelse eller til e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Dansk Organist og Kantor Samfund - Vesterbrogade 57, 1.th. - 1620 København V - 33 79 16 85 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.